Alles over beleidsregel GLI

Alles over beleidsregel GLI

Datum: 25 juni 2018

Vanaf 2019 kan de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag met als doel een gezondere leefstijl voor de patiënt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft regels gemaakt om leefstijlcoaching in rekening te brengen voor mensen met overgewicht en obesitas. Deze bevatten de tarieven, maar ook de eisen die gesteld worden om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen.

Het ministerie van VWS heeft de NZa gevraagd de regels te ontwikkelen. In Nederland komen zo’n vijf miljoen mensen in aanmerking voor leefstijlcoaching. De huisarts kan mensen doorverwijzen. Verschillende beroepsgroepen kunnen deze zorg leveren,  zoals leefstijlcoaches, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, poh’s en diëtisten. Een GLI duurt 24 maanden en de bekostiging sluit hier op aan. Het wordt alleen vergoed als de gekozen vorm bewezen effectief is.

Algemene toelichting
De beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie BR/REG-19137  bevat buiten de prestatiebeschrijvingen en de tarieven ook een algemene toelichting. Waaronder:

Minimaal competenties HBO-leefstijlcoach
Een zorgaanbieder van de GLI moet aantoonbaar voldoen aan de benodigde competenties. Om te voorkomen dat niet-bevoegde/bekwame personen de GLI leveren, meent het Zorginstituut in het addendum dat de aanbieder minimaal moet voldoen aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach. Deze minimale eis kan in één professional verenigd zijn, of in een combinatie van professionals. Met deze minimale eis hebben zorgverzekeraars een houvast om onbevoegde hulpverleners buiten de deur te houden.

Voorkeur voor groepsbegeleiding met terugvalpreventie
De GLI wordt aangeboden in de vorm van een programma, hetzij individueel, hetzij in een groep. Daarbij geldt dat groepsbegeleiding tot meer gewichtsverlies leidt dan individuele consulten bij gelijke kosten. Het effect van de interventie beklijft daarnaast beter door terugvalpreventie te organiseren in het tweede jaar.

Terugkoppeling naar de huisarts
De huisarts is de poortwachter voor de zorg. Vóór het aanbieden of starten van een GLI vindt diagnostiek bij de huisarts plaats. De zorgaanbieder van de GLI  moet regelmatig zorginhoudelijk afstemmen met en terugkoppelen naar de huisarts. Dit vraagt goede samenwerkingsafspraken tussen de aanbieders van de GLI en de betrokken huisartsen.

Tot slot: niet voor kinderen
De regels gelden niet voor leefstijlcoaching van kinderen. Op dit moment vinden er experimenten plaats naar de ketenaanpak van een gezonde leefstijl voor kinderen. Aan de hand van de uitkomsten bekijkt het Zorginstituut hoe de zorg voor kinderen met overgewicht er uit moet zien. Ook voor kinderen is een gezonde leefstijl erg belangrijk. Daarom hoopt de NZa op korte termijn ook de regelgeving voor kinderen te kunnen opzetten.

Meer lezen?
Zie ook de artikelen op ZorgenZ over GLI:
Duidelijkheid over GLI overgewicht en obesitas
Per 2019 GLI in en paracetamol uit het basispakket

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *