Voor elkaar! Een nieuw programma bij ZonMw

Voor elkaar! Een nieuw programma bij ZonMw

Datum: 5 oktober 2018

“De toekomst vraagt om een brede samenwerking. Ik roep de organisaties op om de krachten te bundelen op het gebied van bijvoorbeeld werk, wonen, onderwijs, zorg aan huis of meedoen in de samenleving. Dit soort nieuwe vormen van samenwerking komen nu vooral in aanmerking voor subsidie. Om ook op deze wijze aansprekende resultaten te bereiken.” Met deze woorden informeert minister Bruins de Tweede Kamer over het nieuwe programma van ZonMw: Voor elkaar! 

Het programma van projectsubsidies Voor elkaar! is specifiek bedoeld voor alle organisatie (groot en klein: van vereniging, stichting, samenwerkingsverband tot netwerk) die opkomen voor mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en hun naasten.

Levensbrede thema’s
In het programma is ruimte voor projecten die gaan over thema’s die ‘aandoeningsoverstijgend’ zijn. Hoe kun je tot resultaten komen die ook iets opleveren voor een bredere achterban? Of voor mensen met een andere ziekte, beperking of aandoening? Resultaten die ook echt bruikbaar zijn voor zorgverleners, behandelaars, begeleiders, gemeenten, beleidsmakers. Door deze invalshoek ligt het accent meer op de kwaliteit van het leven in plaats van op de ziekte, beperking of aandoening. Het gaat om levensbrede thema’s, zoals zorg en welzijn, wonen, werken, onderwijs, vrije tijd en vervoer en de toegankelijkheid van voorzieningen en gebouwen. Samengevat gaat het om ‘thema’s over gezondheid en meedoen in de samenleving’.

Versterking van de positie
Binnen het programma Voor elkaar! gaat het dus om versterking van de positie van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of een psychische aandoening. Dat kan door inzet op:
– projecten waarmee organisaties voor deze groepen hun doelstellingen kunnen bereiken;
– samenwerken op thema’s over gezondheid en meedoen in de samenleving;
– samenwerken aan een patiëntenbeweging die meegaat met de tijd;
– samen criteria ontwikkelen over bereik en impact.

Projectsubsidies voor twee invalshoeken
In de projectsubsidies van Voor elkaar! draait het om twee invalshoeken:
1. projecten voor thema’s rond ‘gezondheid en meedoen in de samenleving’;
2. vernieuwende activiteiten en/of werkwijzen.
Bij alle projecten gaat het om het ontwikkelen van nieuwe criteria voor bereik en impact. Het programma start met ingang van 2019 en loopt t/m 2022. VWS stelt elk jaar 4 miljoen euro ter beschikking voor de uitvoering van het programma Voor elkaar!

Informatiebijeenkomst en subsidieronde
Voordat een subsidieronde opengaat is er een informatiebijeenkomst. ZonMw maakt het organisaties mogelijk met elkaar kennis te maken en samenwerking te zoeken. Daarna gaat de subsidieronde open en krijgen organisaties 8 weken de tijd om een aanvraag in te dienen.

In de gaten houden
Kortom: een interessant programma en goed om berichtgeving hierover in de gaten te houden. Uiteraard zal ZorgenZ een melding doen, zodra er meer bekend is over een subsidieronde.

Zie de brochure over het ZonMw-programma Voor Elkaar
Zie de kamerbrief over dit programma

 

(Foto’s uit brochure Voor Elkaar)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *