Welzijnscoach is belangrijkste succesfactor voor Welzijn op Recept

Welzijnscoach is belangrijkste succesfactor voor Welzijn op Recept

Datum: 11 juni 2018

welzijn_op_recept_delft_zorgenzWat zijn succesfactoren en belemmeringen bij verwijzen naar Welzijn op Recept? Voor de gemeente Amsterdam heeft Elaa dit onderzocht onder Amsterdamse huisartsenpraktijken. Het blijkt dat samenwerking met een welzijnscoach belangrijk is. Deze fungeert als ingang tot het aanbod in de wijk, waardoor huisartsen iets te bieden hebben aan hun patiënten die kampen met eenzaamheid of zingeving.

Elaa heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een onderzoek verricht naar bevorderende en belemmerende factoren om succesvol door te kunnen verwijzen naar Welzijn op Recept. Huisartsen die regelmatig verwijzen naar Welzijn op Recept is gevraagd naar de succesfactoren en huisartsen die niet verwijzen naar Welzijn op Recept zijn gevraagd naar belemmeringen.

Belangrijkste succesfactor is de welzijnscoach
Huisartsen geven aan toenemend problematiek te zien, zoals klachten voortkomend uit eenzaamheid of zingevingsvragen, waarvoor zij zelf geen oplossing hebben. Bij succesvolle samenwerking met de welzijnscoach hebben zij wél iets te bieden. De welzijnscoach fungeert voor huisartsen als ingang tot het aanbod in de wijk, is goed en snel bereikbaar en kan patiënten goed motiveren om deel te nemen aan activiteiten. Huisartsen die dit allemaal herkennen in ‘hun’ welzijnscoach, verwijzen vol vertrouwen door naar Welzijn op Recept.

Samenwerken met de welzijnscoach bespaart tijd van de huisarts
Op de vraag of Welzijn op Recept tijd bespaart, antwoordt 60% van de huisartsen dat dit zo is. Huisartsen die niet vinden dat het hen tijd bespaart, vinden wel dat het de geïnvesteerde tijd en energie zeker waard is gezien het resultaat voor hun patiënten.

Persoonlijk contact is én blijft van waarde
De aanname was dat de samenwerking met welzijnscoaches beter gaat als huisartsen en welzijnscoaches elkaar regelmatig ontmoeten in een multidisciplinair overleg als een hometeam of basisteam. Dat blijkt echter niet zo te zijn. Het succes van de samenwerking lijkt toch vooral te zitten in een persoonlijke ontmoeting op de praktijk. Van alle respondenten gaf 53% aan dat niet alleen een persoonlijke kennismaking helpt om te verwijzen naar een welzijnscoach, maar dat het persoonlijke contact liefst ook wordt onderhouden door elkaar regelmatig te ontmoeten.

Regelmatig aandacht besteden aan Welzijn op Recept helpt
Verschillende deelnemers aan de enquête gaven aan dat ook deze enquête hen weer even op het spoor van verwijzen naar welzijn zet en dat regelmatig aandacht besteden aan het onderwerp hen ‘bij de les houdt’.

Nog onbekendheid bij huisartsen
Hoe zit het met de huisartsen die nog niet verwijzen naar Welzijn op Recept? Voor dit onderdeel van het onderzoek zijn interviews gehouden met huisartsen en POH-ouderen. Op één huisarts na wisten alle geïnterviewden wat Welzijn op Recept is en zijn er positief over. Het feit dat door de geïnterviewden niet, of niet vaak, wordt verwezen naar Welzijn op Recept is voor hen geen kwestie van het niet-omarmen van het concept. Reden is dat zij er niet vaak genoeg aan denken, niet goed weten waar ze de welzijnscoach kunnen vinden of hoe zo’n verwijzing precies gaat.
Iedereen gaf aan het fijn te vinden als de welzijnscoach binnenkort weer even langs wilde komen op de praktijk om het hoe en wat van verwijzen op te komen frissen.

Vertrouwen én korte lijnen
Eén huisarts gaf aan het soms wel moeilijk te vinden om een recept voor welzijn te geven, terwijl de patiënt iets anders wil (slaapmedicatie bijvoorbeeld). Hij is bang dat patiënten zich niet serieus genomen voelen in de fysieke klachten. Alle anderen zeiden echter dit niet moeilijk te vinden, maar wel soms twijfels te hebben om een kwetsbare patiënt die vertrouwen heeft in het advies van de huisarts, te verwijzen en niet zeker te weten dat dit (goed) wordt opgepakt. Ook hier blijkt dus vertrouwen in én korte lijnen met de welzijnscoach van groot belang zijn.

Conclusies

  • Huisartsen en hun medewerkers staan zeker open voor Welzijn op Recept. Ook als ze er nog niet veel mee werken. Ze zien de meerwaarde en hebben de wens het te gebruiken;
  • Men geeft aan dat het routine moet worden en dat men, zo lang het dat nog niet is, af een toe een duwtje in de rug wil krijgen;
  • Ook bij huisartsen die nog niet verwijzen naar Welzijn op Recept is het hebben van korte lijnen met één contactpersoon een voorwaarde dit te gaan doen;
  • Welzijnscoaches moeten niet te bang zijn om contact te leggen met de huisartsenpraktijken, ook al geven huisartsen grif toe dat ze niet altijd even toegankelijk zijn

Anne Annegarn, senior adviseur Elaa

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de nieuwsbrief van Elaa.

 

Rol van een ROS
Voor alle zorgprofessionals en voor organisaties als branche-, kennis- en onderzoeksinstituten, zorgverzekeraars, lokale en landelijke overheid en overheid  zijn de ROS’en (regionale ondersteuningsorganisaties) een krachtige partner in de transformatie naar gebieds- en populatiegericht werken. Kijk hier voor meer informatie over de ROS in uw eigen regio. 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *