Welzijn op recept nu in heel Amsterdam

Welzijn op recept nu in heel Amsterdam

Datum: 9 maart 2018

Vanaf 2018 kunnen medewerkers van alle huisartsenpraktijken in Amsterdam mensen doorverwijzen naar Welzijn op Recept. Veel mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, kampen met psychosociale problemen zoals eenzaamheid, slecht slapen, last van somberheid of angst of verschillende lichamelijke klachten waarvoor geen verklaring is. Een groot deel van deze groep is niet gebaat bij medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg. In dat soort gevallen komt Welzijn op Recept in beeld.

In de Amsterdamse aanpak kunnen huisartsen, poh’s, fysio- en ergotherapeuten deze cliënten naar welzijnscoaches verwijzen. De welzijnscoaches begeleiden deze Amsterdammers naar activiteiten die het welbevinden verhogen, zoals vrijwilligerswerk, sport en bewegen, creatieve activiteiten of een combinatie hiervan.

Welzijn op Recept heeft zich in voorgaande jaren ontwikkeld. Zo waren in 2016 al 529 Amsterdammers die door hun huisarts hiernaar zijn verwezen en dat aantal groeit door. Inmiddels maken 80 huisartsenpraktijken er al gebruik van en sinds begin dit jaar kunnen dus alle huisartsen in Amsterdam patiënten daarnaar doorverwijzen.

Start in Almere
Vanaf april 2018 gaan twee gezondheidscentra in Almere als pilot aan de slag met Welzijn op Recept. De gemeente Almere financiert helaas niet mee. De welzijnsorganisatie de Schoor en de wijkteams hebben er extra formatie voor vrijgemaakt. Elaa zal ondersteunen bij de start en bij monitoring. Omdat Elaa ook was betrokken bij de opzet van Welzijn op Recept in Amsterdam, kan er in Almere gebruik worden gemaakt van de aldaar opgedane ervaringen, uiteraard vertaald naar de lokale situatie. Zie het bericht van Elaa over Welzijn op Recept in Amsterdam en Almere

Lees ook het artikel op ZorgenZ over de werkconferentie die vorig jaar is gehouden: Welzijn op Recept kan floreren.

In september zal de eerste landelijke kennisdag over Welzijn op Recept worden georganiseerd.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *