Wachtkamerfilmpje voor laaggeletterde mensen

Wachtkamerfilmpje voor laaggeletterde mensen

Datum: 12 augustus 2017

abs_zorgenzVeel mensen vertellen niet aan hun huisarts dat ze laaggeletterd zijn. Dit blijkt een te grote drempel. Het Utrechts Fonds Achterstandswijken heeft een filmpje gemaakt voor het wachtkamerscherm om deze drempel weg te nemen.

2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In de leeftijdscategorie 16-65 jaar gaat het om 1,3 miljoen laaggeletterden. Een grote kans dat deze mensen hun laaggeletterdheid niet vertellen aan hun huisarts. Door het bespreekbaar te maken, kan er wederzijds begrip ontstaan tussen huisarts en patiënt.

Beperkte gezondheidsvaardigheden
Drie op de tien volwassen Nederlanders hebben ‘beperkte gezondheidsvaardigheden’. Dit betekent dat zij moeite hebben met lezen en schrijven. Vaak hebben zij ook beperkte gezondheidsvaardigheden. Het kost hen moeite om informatie over hun ziekte te begrijpen en hun weg te vinden in de zorg. De methodiek ‘Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden’ geeft inzicht in zelfmanagement, communicatietips en praktijkcases. Deze methodiek is ontwikkeld in samenwerking met laaggeletterde patiënten, zorgverleners en experts.

Werken met visuele materialen
Migranten en mensen met een taalachterstand hebben vaak beperkte gezondheidsvaardigheden. Bekend is dat zij over het algemeen minder gezond zijn. Deze groep is gebaat bij zorg die is afgestemd op hun beperkingen en mogelijkheden. Zorgverleners kunnen al veel betekenen door hun communicatie af te stemmen op de patiënt. Informatie doseren en bijvoorbeeld werken met visuele materialen.

Het filmpje voor een wachtkamerscherm in de huisartsenpraktijk kunt u hier bekijken.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *