Vervolgaanpak van actieplan casemanager dementie

Vervolgaanpak van actieplan casemanager dementie

Datum: 24 juli 2018

Om iemand met dementie zolang mogelijk thuis te laten wonen, is ondersteuning en begeleiding in de vorm van casemanagement een essentieel onderdeel van de zorg. Het landelijk actieplan casemanagement heeft in 2016 en 2017 in kaart gebracht wat hiervoor nodig is. De vervolgaanpak moet ervoor zorgen dat er in de praktijk ook echt iets verandert. 

Minister De Jonge heeft de vervolgaanpak dementie met bijgaande brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Er moeten nog een aantal stappen worden doorlopen. Zo moet iemand met dementie en diens mantelzorgen weten dat het altijd mogelijk is om aanspraak te maken op casemanagement, als het nodig is. Vervolgens moet dit gemakkelijk en zonder lange wachtlijsten kunnen worden geregeld. Bovendien moet de casemanagement van goede kwaliteit zijn en moet deze ondersteuning beschikbaar blijven gedurende het hele ziekteproces.

Er moet nog het nodige gebeuren
De situatie is soms complex. Er moet nog het nodige gebeuren alvorens dit in iedere regio is geregeld. Er zijn wel goede stappen gezet. Zo heeft de NZa in haar wachttijdenonderzoek aangegeven dat er zeker al verbetering is te constateren in de wachttijden bij casemanagement dementie, zij het niet in alle regio’s.

Actieplan
Er is inmiddels een actieplan casemanager dementie opgesteld. Daarin staat een overzicht van alle gemaakte afspraken en acties op dit gebied. Ervan uitgaande dat alle mensen met de diagnose dementie erop gewezen worden dat casemanagement dementie mogelijk is, dat alle mensen met dementie daar aanspraak op kunnen maken en dat de wachttijden daarvoor binnen de treeknorm blijven.

Voortgang volgen
Minister De Jonge schrijft in zijn brief dat hij de voortgang van deze acties op de voet te blijven volgen – en ook niet onbelangrijk –  hij zegt toe zegt de partijen waar nodig bij de uitvoering te ondersteunen.

 

(Foto: Sthutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *