Veldraadpleging ‘Gezond ouder worden’

Veldraadpleging ‘Gezond ouder worden’

Datum: 7 maart 2017

gezond_ouder_worden_zorgenzBegin februari heeft ZonMw de concept kennisagenda ‘Gezond ouder worden’ gepubliceerd. Deze agenda kon tot en met 22 februari worden aangevuld met ontbrekende kennisvragen. Op basis van de ontvangen aanvullingen is het concept nu bijgesteld. Nu volgt nog een veldraadpleging. Zie ook het eerdere bericht hierover op 9 februari jl. op Zorgenz.

Om het belang en gewicht van elke kennisvraag vast te stellen, nodigt ZonMw diverse groepen uit om via een online vragenlijst aan te geven welke kennisvragen het belangrijkste zijn. Geef deze prioritering uiterlijk 24 maart door via de online veldraadpleging.

Gespreksronde
In de vragenlijst vraagt Zonmw allereerst om aan te geven tot welke stakeholdergroep de deelnemer behoort: burger, zorgprofessional, werkzaam in beleid of onderwijs, onderzoeker, verzekeraar etc. Via deze veldraadpleging krijgt de organisatie zicht op wat de verschillende stakeholders het belangrijkste vinden in de kennisagenda. Dat zal vervolgens het uitgangspunt zijn voor een gespreksronde langs de stakeholders waarin ZonMw hun betrokkenheid bij de uitvoering van de kennisagenda wil vergroten.

Achtergrond kennisagenda
ZonMw heeft de kennisagenda samengesteld op basis van input van experts. Zij hebben in hun regio in beeld gebracht wat er al gebeurt op het vlak van gezond ouder worden en wat op hoofdlijnen de wetenschappelijk stand van zaken is. Het brede veld van praktijk, onderzoek en beleid heeft hierop gereflecteerd via een digitale raadpleging in oktober 2016 en een consultatiebijeenkomst op 4 november 2016. Vervolgens is door ZonMw bekeken welke kennisvragen al zijn of zullen worden opgepakt binnen ZonMw-programma’s. Die hoeven in de huidige agenda dus niet meegenomen te worden.

Meer informatie: Klik hier voor de achtergrondinformatie over de kennisagenda ‘Gezond ouder worden’.

(Foto: Alexey Kuznetsov/Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *