ZonMw zoekt praktijkvragen over dementie

ZonMw zoekt praktijkvragen over dementie

Datum: 23 februari 2018

ZonMw nodigt organisaties voor mensen met dementie en onderzoekers uit om samen een projectidee in te dienen. Zij kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op praktijkproblemen rondom welzijn van en zorg en ondersteuning voor mensen met dementie, hun mantelzorgers of professionals. Op 6 maart is een matchmakingsbijeenkomst in Den Haag.

Medewerkers van bijvoorbeeld een zorg- of welzijnsorganisatie, dagbesteding of respijtzorg, vertegenwoordigers van een gemeente of burgerinitiatieven gericht op een dementievriendelijke samenleving met ideeën om het welzijn van mensen met dementie of hun naasten te verbeteren, kunnen hun idee kenbaar maken en samen met een kennisorganisatie hun praktijkvraag onderzoeken.

Subsidiebedrag
De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 200.000,- per project met een looptijd van maximaal 24 maanden. Voor deze subsidieronde is € 1.000.000,- gereserveerd. Hier vindt u meer informatie over hoe u een subsidie-aanvraag indient.

Van idee naar praktijkproject
Graag helpt ZonMw praktijkorganisaties bij het omzetten van hun idee naar een praktijkproject. Op 6 maart aanstaande organiseert ZonMw daarom een matchmakingbijeenkomst, waarmee ZonMw de samenwerking tussen praktijk en onderzoek wil bevorderen en u wil helpen de juiste partner(s) te vinden. ZonMw treedt hierbij op als ‘matchmaker’ tussen de verschillende partijen.
Om zo succesvol mogelijk te kunnen ‘matchen’, vraagt ZonMw aan deelnemers vanuit praktijkorganisaties om van tevoren aan te geven welk praktijkprobleem ze binnen deze subsidieronde zouden willen onderzoeken. Aan deelnemers vanuit onderzoeksorganisaties en kennisinstituten wordt gevraagd om aan te geven op welk(e) onderwerp(en) hun expertise en interesse ligt.

Tijdens deze bijeenkomst ontmoet u onderzoekers uit het dementieveld met wie u samen een aanvraag kunt indienen. Robbert Huijsman vertelt over het programma ‘Dementiezorg voor Elkaar’. ZonMw licht de subsidieoproep nader toe en u kunt vragen stellen over de oproep en het indienen van een projectidee.

Wanneer: dinsdag 6 maart 2018
Tijd: van 14.30 tot 17.00 uur
Waar: ZonMw, Laan van NOI 334, Den Haag
U kunt zich hier aanmelden voor de matchmakingbijeenkomst.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *