Digitale enquête naar nieuwe verbindingen

Digitale enquête naar nieuwe verbindingen

Datum: 25 april 2016

verbindingen_enquete_zorgenzVoor de route ‘Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling’ van de Nationale Wetenschapsagenda vindt momenteel een digitale raadpleging plaats. Mensen uit het zorgveld kunnen via deze enquête al bestaande ideeën in de route aanvullen. Let op: de enquête is slechts zeer kort geopend: namelijk van 25 april tot 1 mei.

Zoals de titel van de route al aangeeft, zijn er drie subthema’s uitgewerkt: (1) preventie, (2) behandeling en (3) gezondheidsonderzoek. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en ZonMw zijn specifiek op zoek naar innovatieve ideeën en het leggen van vernieuwende verbindingen. Het gaat om reacties die écht een aanvulling vormen op bestaande uitwerkingen, op bestaand of lopend onderzoek of bestaande samenwerking. Kortom: de inbreng moet gericht zijn op tot nu toe onopgemerkte kansen die nog niet voorkomen in de drie thema’s. Het gaat om ‘game changers’ en draait dus om vernieuwing. De raadpleging is niet bedoeld voor commentaar maar richt zich op aanvullingen.

Ideeën voor samenwerking
Verbinding is een breed begrip, daarom geeft ZonMw een aantal voorbeelden. Het gaat om verbindingen tussen:
1. wetenschappelijke disciplines,
2. fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek,
3. vragen van theoretische, normatieve en ontwerpende aard,
4. wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven
5. sectoren preventie, (langdurige) zorg, welzijn, werk, onderwijs; lokaal-regionaal-nationaal.
Wellicht zijn er heel andere ideeën over kansrijke, inhoudelijk verbindingen en/of samenwerkingsmogelijkheden op een van de thema’s. Juist de mensen in het veld weten wat er speelt, hebben vernieuwende ideeën en kunnen het verschil maken.

Meer informatie en de link naar de enquête staan op de site van ZonMw.

(foto: Fjmjcreativo/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *