Toolkit Preventie in de wijk

Toolkit Preventie in de wijk

Datum: 19 februari 2018

Gemeenten kunnen een bepalende rol spelen voor de kwaliteit van hun inwoners. Voor oud of jong, ziek of gezond, mensen met een beperking of zonder. Maar niet alleen mensen verschillen, wijken verschillen eveneens. Er is geen blauwdruk voor een juiste aanpak per wijk. Er is echter wel ervaring met preventiemaatregelen en interventies in verschillende soorten wijken. De ‘Toolkit Preventie in de Wijk’ biedt die kennis over preventie per specifieke wijk en hoe deze goed toe te passen.

Niet in elke wijk speelt dezelfde gezondheidsproblematiek. Zo staan in het centrum van een grote stad andere problemen op de voorgrond dan in een dorp. Daarom heeft het RIVM negen wijktypen beschreven. Per wijktype zijn preventiethema’s en passende interventies geïdentificeerd op basis van wijkkenmerken. Een wijk is een herkenbaar organisatorisch of geografisch gebied: wijk, buurt, dorp of kern. De wijktypen bieden praktisch houvast en inspiratie om integraal aan de slag te gaan in de eigen situatie.

Indeling in negen wijktypen
In deze Toolkit zijn negen wijktypen uitgewerkt: centrum van steden – centrum van groot dorpen – vooroorlogse arbeidswijken – naoorlogse wijken met hoogbouw – kleinstedelijke wijken – kleine dorpen en kernen – groene wijken (incl. Vinex-wijken) – groene kleinstedelijke wijken – verspreide huizen in landelijk gebied.

Preventiethema’s per wijk
Elk type wijk start het ‘wijkverhaal’, met daarbij een beschrijving van de meest opvallende wijkkenmerken op zes domeinen: gezondheid en leefstijl; fysieke omgeving; participatie; voorzieningen; sociale omgeving; bevolking.
Per wijk is aangegeven welke preventiethema’s meer dan gemiddeld op de voorgrond staan. Deze zijn illustratief voor het type wijk, gekozen op basis van data, werksessies en expertoordelen. Uiteraard kunnen ook andere thema’s relevant zijn. Tevens wordt per wijktype een aantal preventiethema’s genoemd, met steeds een uitwerking van een integrale aanpak.

Inzichten en handvatten
Kortom: deze Toolkit biedt inzichten én concrete handvatten voor het vormgeven van integrale preventie in wijken. Daarom is het een interessante uitgave voor iedereen die daarbij betrokken is, zoals ROS-adviseurs, gemeenteambtenaren, zorgprofessionals en welzijnswerkers.

De Toolkit is samengesteld door het RIVM, in samenwerking met diverse partners, in opdracht van de Agenda voor de Zorg-partijen, VNG en het ministerie van VWS.

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *