Preventie in het zorgstelsel op de goede weg

Preventie in het zorgstelsel op de goede weg

Datum: 23 juli 2019

In 2016 zijn maatregelen geïntroduceerd omtrent de samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraars voor preventie van risicogroepen. Hoe is de stand van zaken op dit moment? Het RIVM heeft een tussenevaluatie opgesteld. De maatregelen hebben een aantal concrete resultaten hebben opgeleverd. Zoals de opname van de Gecombineerde Leefstijlinterventie in het basispakket. Er zijn ook kanttekeningen te plaatsen. Zo vormt het duurzaam borgen van samenwerking rondom preventie een probleem.

Een preventiemaatregelen, aangekondigd in de Kamerbrief  ‘Preventie in het zorgstelsel’, zijn inmiddels gerealiseerd:
– het stimuleren van preventie via het Bestuurlijk Overleg.
– opzet van het ‘Digitaal loket’  met relevantie informatie, handvatten en tips
– oprichten van een Preventieteam van deskundigen van VWS en uit de regio t.a.v. preventie voor risicogroepen
– de Subsidieregeling Preventiecoalities. Deze heeft geleid tot heden geleid tot 8 preventiecoalities, namelijk: Amstelland: samenhangende zorgketen valpreventie; Samen gezond in Deventer; Samen voor Heerlen; Samenwerken aan domeinoverstijgende zorg- en hulpverlening in regio Alkmaar; Sittard-Geleen en CZ; Vitaal Twente; Vitaal Vechtdal; Wijkgerichte aanpak Oss  (Proeftuin Ruwaard).
Meerdere regio’s treffen momenteel voorbereidingen om de subsidie aan te vragen.

Overige maatregelen
Naast de bovenstaande punten, zijn er in de afgelopen jaren nog meer maatregelen tot stand gekomen op het gebied van preventie van kwetsbare groepen. De meest bekende is de opname van de GLI in de basisverzekering.

Preventieteam
Het preventieteam is onvoldoende bekend. Terwijl degenen die er gebruik van hebben gemaakt tevreden zijn over de ondersteuning. De focus van het team verschuift van ondersteuning van de samenwerking algemeen naar
gerichte ondersteuning van een aantal interventies op het snijvlak van het sociaal en medisch domein. Sinds eind 2018 heeft het team een ambassadeur. Deze kan startende preventiecoalities ondersteunen en tegelijk de ervaringen uit de praktijk terugkoppelen aan het Preventieteam.

Verbeterpunten
Voor het succesvol implementeren van samenwerking van preventie op regionaal niveau moeten alle betrokkenen  voortdurend worden meegenomen worden in het onderliggende gedachtegoed en de geformuleerde ambities. Daarnaast is invulling van de randvoorwaarden essentieel om met de preventie-interventies aan de slag te gaan. Zoals scholing van professionals en burgers, een infrastructuur om kennis uit te wisselen en de beschikbaarheid van instrumenten. Het uitwisselen op nationaal niveau van bestaande kennis en ervaring moet beter, zodat regio’s niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Tot slot: subsidies zijn tijdelijk, terwijl er behoefte is aan duurzame financiering van samenwerking rondom preventie.

Lees de Tussenevaluatie maatregelen preventie in het zorgstelstel van het RIVM

 

(Foto: voorzijde rapport)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *