Themaverkenningen VTV bieden veel informatie

Themaverkenningen VTV bieden veel informatie

Datum: 16 december 2017

Iedere vier jaar verschijnt er een ‘Volksgezondheid Toekomst Verkenning’ (VTV). De VTV geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in ons land. De volgende VTV komt uit in juni 2018 met de te verwachte ontwikkelingen tot 2040. Nu reeds staat een aantal maatschappelijke thema’s op de website.

Begin december zijn er drie themaverkenningen van de VTV-2018 aangeboden aan Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport. Dat zijn de thema’s: Zorgvraag van de toekomst, Bredere determinanten van gezondheid en Technologie.

Aandachtsvelden
Onder deze thema’s staan de belangrijkste ontwikkelingen op dat gebied, gerubriceerd in een aantal aandachtsvelden. Als voorbeeld: Onder ‘Zorgvraag van de toekomst’ staan als aandachtsvelden:
– Patiënten doen steeds meer zelf
– De mentale druk op jongeren lijkt toe te nemen
– Andere zorgvraag door betere behandelingen
– Kwetsbare ouderen hebben een complexe zorgvraag
– Ouderdomsziekten zorgen voor grote druk op de zorg

Uitgebreide uitwerking
Ieder aandachtsveld is vervolgens zeer uitgebreid uitgewerkt. Met beschrijvingen van de ontwikkelingen op dat specifieke gebied, maar ook met verhelderende cijfers en grafieken. Zo staat er bij ‘Ouderdomsziekten zorgen voor grote druk…..’ onder andere de stijging van het aantal ouderen met ouderdomsziekten tot 2040, de verwachte top tien van de ziektelast in 2014 en gaat het uitgebreid in op de verwachte toename van dementie en de impact daarvan op mens, maatschappij en mantelzorgers.

Dit inzoomen op specifieke aspecten in de zorg maakt deze themaverkenningen bijzonder interessant voor beleidsmakers en adviseurs in de zorg. Maar ook voor zorgverleners, omdat de themaverkenningen aangeven wat de gezondheidszorg in de nabije en iets verdere toekomst te wachten staat. Het is goed om daarop te kunnen anticiperen.


De VTV is een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het RIVM werkt bij het maken van de VTV samen met veel partijen in het veld (beleid, onderzoek en praktijk).

(Illustraties: uit VTV Themaverkenningen)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *