Trendscenario in één minuut samengevat

Trendscenario in één minuut samengevat

Datum: 19 september 2017

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven ten aanzien van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland. Met als uitgangspunt: Als we op de huidige voet doorgaan en niets extra’s doen, hoe ziet onze volksgezondheid er dan uit in 2040? Want de zorg voor morgen begint vandaag.

Elke vier jaar verschijnt er een VTV, opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  De volgende VTV verschijnt in 2018 en is nu volop in ontwikkeling. Deze zal bestaan uit verschillende onderdelen.

Daarop vooruitlopend is in juli is het eerste product verschenen: het Trendscenario. De belangrijkste bevindingen van deze trendscenario zijn nu helder samengevat in een filmpje van 1 minuut. Het betreft bekende gegevens, zoals: in 2040 zijn er 1,5 miljoen ouderen meer dan nu, want we worden steeds ouder. Ouderdomsziekten nemen daardoor sterk toe. We roken minder, maar hebben meer overgewicht. Tegelijk is dit een filmpje dat geschikt is om te laten zien aan mensen die niet zo heel bekend zijn met de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Zorg voor morgen begint vandaag

Vervolgpublicaties
Het Trendscenario laat zien voor welke opgave we staan en de VTV verkent hoe we daarmee om kunnen gaan. Eind van dit jaar verschijnt een themaverkenning over technologie, bredere determinanten van gezondheid en de zorgvraag van de toekomst. De integratieve eindrapportage van de VTV 2018 wordt in juni 2018 gepubliceerd.

Veranderde kijk op gezondheid
Omdat de VTV inmiddels 25 jaar bestaat, is deze zomer het jubileummagazine ‘25 jaar VTV‘ gepubliceerd. Een interessante uitgave met voor oudgedienden in de zorg een hoog “oh-ja-dat-is-waar-ook” gehalte. Het biedt ook een weergave hoe de kijk op gezondheid is veranderd. In de loop van de 25 jaar kwam er steeds meer aandacht hoe ziektes, kwaliteit van leven, leefstijl en omgeving samenhangen met gezondheid en wat daarvan de effecten zijn op zorg en welzijn.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *