Bundeling voorbeelden palliatieve zorg

Bundeling voorbeelden palliatieve zorg

Datum: 25 augustus 2017

De website van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) bevat sinds kort een aantal  voorbeelden van goede palliatieve zorg. Het gaat om voorbeelden die eerder op een andere site stonden, maar deze site wordt opgeheven. Doel van de bundeling van goede voorbeelden is om inzichten en methodieken te delen met zorgprofessionals om zo de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren.

Via het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (2012-2016) heeft ZonMw de implementatie van de goede voorbeelden in de praktijk gestimuleerd. Tegelijk heeft Agora, op verzoek van ZonMw, een website ontwikkeld, waarop diverse goede voorbeelden zijn geplaatst. Echter: in 2016 liep het ZonMw-programma af. Het NIVEL heeft het programma vervolgens geëvalueerd en de resultaten daarvan gepubliceerd. Daaruit bleek dat dankzij het verbeterprogramma de palliatieve zorg echt een ‘boost’ heeft gekregen. Zorgverleners weten beter wat de essentie van deze zorg is; ze praten er gemakkelijker over en hebben meer vertrouwen in zichzelf.

Informatie beschikbaar houden
Maar, het aflopen van het programma betekent ook het einde van de ontwikkelde website, waarop de voorbeelden zijn geplaatst. Agora, Fibula en IKNL vinden het heel belangrijk dat de informatie van goede voorbeelden van palliatieve zorg niet verloren gaat, maar beschikbaar blijft. Zij zijn van mening dat deze goed vindbaar moet blijven voor organisaties en professionals. Daarom hebben de partijen de informatie in overleg met ZonMw ondergebracht op IKNL.nl.

PaTz en STEM
Aldaar staan beknopte actuele beschrijvingen van de goede voorbeelden palliatieve zorg, met verwijzingen naar broninformatie en contactpersonen. Een van de goede voorbeelden is PaTz: palliatieve thuiszorg. Dit betreft een methodiek om de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond de palliatieve zorg thuis te verbeteren. Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en consulenten werken daarbinnen samen met partners in de regio voor optimale palliatieve zorg thuis. Een ander vermeld voorbeeld is de Inspiratiecyclus STEM. Deze ondersteunt zorgverleners om met zorgvragers te praten over hun levenseinde en antwoorden te zoeken op de vraag wat voor de zorgvragers belangrijk én onbelangrijk is.

(foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *