Samenwerking GGZ Haarlemmermeer op één A4

Samenwerking GGZ Haarlemmermeer op één A4

Datum: 31 januari 2017

ggz_haarlemmermeer_zorgenzDe koepel van huisartsen Haarlemmermeer heeft behoefte aan concrete, multidisciplinaire GGZ-afspraken. Het Netwerk GGZ Haarlemmermeer heeft daarom de bestaande, algemene afspraken aangescherpt voor de lokale situatie, om het zorgproces voor patiënten met psychische klachten beter te stroomlijnen. Reos-adviseur Eva van Steenbergen begeleidde dit proces. Heldere verwijs- en terugverwijsafspraken zijn het resultaat, vertelt ze op de website van Reos. Zorgenz neemt dit bericht over.

Onlangs heeft de eerste presentatie van de afspraken aan zorgverleners plaatsgevonden. Daarbij zijn de gemaakte afspraken aan huisartsen gepresenteerd, als toevoeging voor de regio aan het zorgprogramma GGZ. Weer een hoop papier om mee te werken? Gelukkig niet. Door de bondige formulering en de heldere opzet passen de samenwerkingsafspraken met gemak op één A4. Een werkbaar idee is nooit zwaarlijvig.

Terugkoppeling wanneer de patiënt ‘in zorg’ is
Een voorbeeld: de huisarts krijgt na een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ graag een terugkoppeling van de behandelaar wanneer de patiënt ‘in zorg’ is. Met deze informatie kan de huisarts de patiënt in de periode tussen verwijzing en start van de behandeling de ondersteuning bieden die nodig is. Dat is belangrijk omdat deze tussenliggende periode voor de patiënt een risico vormt om af te haken. Nu ontvangt de huisarts niets of er volgt vaak na meer dan een week een uitgebreide beschrijving. Terwijl een korte mededeling volstaat. Conform de nieuwe samenwerkingsafspraken is de huisarts binnen een week op de hoogte van de intakedatum en de start van de behandeling. Zo vindt een zorgvuldige overdracht plaats.

Coördinatie aangescherpte afspraken
Reos speelde bij het tot stand komen van de aangescherpte afspraken een coördinerende rol. De afspraken zijn helder en werkbaar op papier gezet door Sterre Buitenhuis, praktijkondersteuner GGZ. Met de start van een periode van zorgvuldige implementatie is het project een volgende fase ingegaan. Het verloop daarvan wordt door het Netwerk GGZ Haarlemmermeer in beeld gebracht en gehouden door het werken volgens de afspraken te monitoren. Het zijn de goede ervaringen en constructieve feedback die de afspraken uiteindelijk moeten borgen.

Netwerk GGZ Haarlemmermeer
Het Netwerk GGZ is vorig jaar opgericht en wordt voorgezeten door Nelleke van Velthoven, directeur van Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg. Aan tafel zitten een huisarts, een praktijkondersteuner GGZ en vertegenwoordigers van inGeest (specialistische en basis-GGZ) en PsyZorg (Basis-GGZ). Naast Reos is ook vertegenwoordiger van Voor Betere Zorg (VBZ-KAM) aangesloten bij het Netwerk.

Neline van Toor

Meer weten over advies en begeleiding bij het maken van verwijs- en terugverwijsafspraken? Neem contact op met Eva van Steenbergen: T. 071 5661818, E. [email protected].

(Foto: Brian A. Jackson/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *