‘RVS-rapport is geen vrijbrief voor professionals’

‘RVS-rapport is geen vrijbrief voor professionals’

Datum: 8 augustus 2017

Het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), getiteld ‘Zonder context geen bewijs’, beoogt niet een vrijbrief te zijn voor professionals om volledig naar eigen inzicht de inhoud van de medische zorg te bepalen, net zo min als Evidence Based Medicine (EBM) ervan uitgaat dat resultaten van studies 1 op 1 toepasbaar zijn op iedere individuele patiënt. Een kenmerk van de professional in de zorg is juist dat deze de wetenschappelijk verkregen kennis weet te interpreteren en te plaatsen in de context van en mét die ene unieke patiënt: geneeskunde dus. Aldus de reactie van ZonMw en de Federatie Medisch Specialisten die samen een reactie hebben opgesteld op het rapport.

 De RVS heeft onlangs een rapport gepresenteerd: ‘Zonder context geen bewijs’, en dat aangeboden aan ZonMw en de Federatie Medisch Specialisten. ZorgenZ publiceerde eerder over dit rapport.
ZonMw en Federatie Medisch Specialisten stellen dat het rapport, en wellicht met name de subtitel ‘over de illusie van evidence based practice in de zorg’ veel reacties heeft uitgelokt. ‘Hierbij werd niet geschroomd om ook op de man te spelen. Dat is teleurstellend omdat naar onze mening de inhoud van het rapport niet conflicteert met dat wat ook evidence based medicine (EBM) voor ogen heeft’, aldus de brief.

Plaats inzichten in context van individuele casus
Wetenschappelijk onderzoek, klinische trials naar nieuwe diagnostische en therapeutische interventies, en evaluatie van geboden zorg blijven ook in de visie van de RVS noodzakelijk. ‘De RVS wijst er ons inziens terecht op dat dit onderzoek passend moet zijn bij de vraagstelling, en dat ook andere wetenschapsgebieden en andere onderzoekdesigns dan alleen gerandomiseerde klinische trials bewijsondersteuning kunnen leveren. Medisch handelen, o.a. beschreven in richtlijnen, leunt zwaar op wetenschappelijk verkregen inzichten, en dat moet ook zo blijven. De RVS pleit ervoor om die inzichten te plaatsen in de context van de individuele casus, en dat is iets wat ook binnen EBM wordt voorgestaan.’

Niet voor iedere patiënt bewijsmateriaal voor hoe het beste te handelen
‘Het rapport van de RVS beoogt dus niet een vrijbrief te zijn voor professionalsom volledig naar eigen inzicht de inhoud van de medische zorg te bepalen, net zo min als EBM ervan uitgaat dat resultaten van studies 1 op 1 toepasbaar zijn op iedere individuele patiënt. Een kenmerk van de professional in de zorg is juist dat deze wetenschappelijk verkregen kennis weet te interpreteren en te plaatsen in de context van en mét die ene unieke patiënt: geneeskunde dus. Dat dit in de praktijk vragen oplevert die zo veel mogelijk geadresseerd dienen te worden met nieuw onderzoek past ook helemaal in de lijn van het RVS- rapport. Het is een illusie (van evidence based practice in de zorg) te verwachten dat voor iedere individuele patiënt in zijn specifieke context (met bijvoorbeeld comorbiditeit en eigen wensen) bewijsmateriaal beschikbaar is voor hoe het beste te handelen’.

Geen tegenstelling maar aanvullend
De brief besluit met: ‘Het is echter evenzeer een illusie te denken dat zonder wetenschappelijk verkregen evidence de zorg te verbeteren valt. Dit zijn precies de punten waar zowel de RVS als de critici van het rapport op wijzen. Wellicht omvat de term context -based and evidence informed de bedoelingen van beide. Geen tegenstelling, maar aanvullend op elkaar.

De brief kunt u hier lezen.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *