Kennisagenda wijkverpleging is af

Kennisagenda wijkverpleging is af

Datum: 7 december 2018

V&VN heeft samen met de Hogeschool Utrecht en het Wetenschappelijk College Verpleegkunde de kennisagenda wijkverpleging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten aangeboden aan het ministerie van VWS. De kennisagenda bestaat uit zestien vragen, verdeeld in vragen over de beroepsinhoud, organisatie van de zorg en de beroepsontwikkeling en vormt een leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in de wijkverpleging. Projectleider Nienke Bleijenberg, lector bij de Hogeschool Utrecht: “We hebben in dit project een schatkist aan informatie en vragen opgehaald uit de praktijk.”

De agenda is ontstaan uit vragen waar verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging tegenaan lopen. Door de beweging naar zorg dichtbij huis wordt er veel van wijkverpleegkundigen verwacht en gevraagd. De nadruk ligt in de wijkverpleging nu nog op productie en ziekte. Sonja Kersten, directeur van V&VN: “Dat wordt anders. Wat is er nodig om cliënten te helpen zo gezond mogelijk te blijven met een goede kwaliteit van leven? Hoe kunnen we bijdragen aan goede preventie? Naar deze vragen uit de kennisagenda is onderzoek nodig.”

Honger naar kennis
Verpleegkundigen en verzorgenden hebben vooral behoefte aan meer kennis over (mogelijke interventies op het gebied van) mensen met een stapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen, naar zorgmijders, mensen met psychiatrische problemen en naar multimorbiditeit.
Kersten: “Wij willen verpleegkundigen en verzorgenden de kennis bieden die ze nodig hebben om hun werk goed te doen – met vakinhoudelijke expertise, lef en leiderschap – en om de belofte van zorg en ondersteuning dichtbij huis in plaats van in instellingen waar te maken. Met interventies die zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeftes en mogelijkheden van hun cliënten.”

Geprioriteerde vragen
De inhoud van de kennisagenda van de wijkverpleging bestaat uit 16 geprioriteerde vragen die allemaal zijn aangedragen door de beroepsgroep. Deze vragen zijn ingedeeld over drie pijlers: 1) beroepsinhoud, 2) de organisatie van de zorg en 3) de beroepsontwikkeling. De geprioriteerde vragen gaan over onderwerpen zoals preventie, indicatiestelling, psychische zorg, leiderschap, technologie en wijkgericht werken. Alle vragen zijn opgehaald met een vragenlijst én in meerdere sessies met wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen in de wijk, verzorgenden en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen.

Naar de vragen uit de kennisagenda is onderzoek nodig

Waarom een kennisagenda?
Wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen in de wijk of verzorgenden willen goede zorg leveren aan hun cliënten. Maar hoe weten ze of de zorg die ze leveren het goede is en van goede kwaliteit? Hiervoor is kennis nodig. Om het vak te onderbouwen. Om de zorg slimmer en beter te maken. En om écht te weten wat de impact van hun handelen is voor de cliënt.

Hoe nu verder?
V&VN, het Wetenschappelijk College Verpleegkunde en de Wetenschappelijke Tafel Wijkverpleging (in oprichting) gaan gezamenlijk met de kennisagenda aan de slag: door onderzoeken uit te zetten, richtlijnen te ontwikkelen of door bestaande kennis bij zorgprofessionals te brengen. V&VN stemt dit af met van de kennisagenda’s van andere beroepsgroepen die actief zijn in de eerste lijn, zoals huisartsen en paramedici. Ook hun beroepsverenigingen hebben de eigen kennisagenda’s aan VWS aangeboden.

De kennisagenda is samengevat in een factsheet. Daarnaast is er een algemeen raamwerk ontwikkeld dat geschikt is voor elk werkveld van verpleging en verzorging. Het Wetenschappelijk College Verpleegkunde gaat op basis hiervan werken aan de ontwikkeling van kennisagenda’s voor andere verpleegkundige werkvelden.

Lees hier het rapport Kennisagenda wijkverpleging
Download hier de factsheet
Download hier het raamwerk

(Foto: cover rapport)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *