Overstap- en keuzegedrag van verzekerden

Overstap- en keuzegedrag van verzekerden

Datum: 19 april 2016

verzekerden_zorgenzAfgelopen week heeft minister Schippers het rapport  van Vektis ‘Zorgthermometer – Verzekerden in beeld 2016’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze Zorgthermometer staan actuele cijfers en achterliggende informatie over het overstap- en keuzegedrag van verzekerden.

Het rapport beschrijft de ontwikkelingen op de zorgmarkt op het terrein van verzekerdenmobiliteit, marktaandelen, keuzes rondom premies, polissen, eigen risico en aanvullende verzekeringen. Schippers noemt het in haar brief vermeldenswaard dat Vektis opnieuw meer openheid geeft dan in voorgaande jaren. Het rapport is dit jaar bijvoorbeeld uitgebreid met de overstapfrequentie naar leeftijd en regio, de marktpositie per gemeente en het percentage aanvullend verzekerden naar leeftijd en geslacht.

Uit het rapport blijkt dat het overstappercentage in de gemeente Zoetermeer het hoogste is, namelijk 13,2%. De Zeeuwse gemeente Hulst kent de minste overstappers met 2,9%.

Overstap
Elk najaar is er veel beweging in zorgverzekeringenland. Zorgverzekeraars brengen hun polissen uit voor het volgend jaar en dit gaat gepaard met forse reclamecampagnes. Verzekerden bedenken of ze hun polis handhaven bij dezelfde zorgverzekeraar of zullen overstappen. Overigens blijkt uit cijfers dat in tien jaar de meerderheid van de verzekerden bij hun eigen zorgverzekeraar is gebleven. In het laatste jaar is per 1 januari 6,3% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dat komt neer op ruim 1 miljoen verzekerden die zijn geswitcht. Dit is een daling van 0,5 procent ten opzichte van 2015. Met name jongere verzekerden veranderen vaker van zorgverzekeraar. Uit het rapport blijkt dat het overstappercentage in de gemeente Zoetermeer het hoogste is, namelijk 13,2%. De Zeeuwse gemeente Hulst kent de minste overstappers met 2,9%.

verzekerden_zorgenzVier marktleiders
Er zijn 4 grote concerns  met elk meer dan 2 miljoen verzekerden, namelijk: Zilveren Kruis (voorheen Achmea), VGZ, CZ en Menzis. Gezamenlijk hebben ze zo’n 90% van de markt in handen. Daarnaast zijn er 5 kleinere concerns: DSW, ONVZ, Zorg en Zekerheid, ASR en Eno. Zij hebben elk minder dan 1 miljoen verzekerden. Er zijn wel meer namen of merken, want de 9 concerns overkoepelen in totaal 25 zorgverzekeraars.

Vrijwillig eigen risico
Een vrijwillig eigen risico is geen geliefde keuze. Slechts 12% kiest hiervoor en binnen deze groep heeft ruim 70% het maximale eigen risico van € 885,-. Het zal geen verbazing wekken dat jonge verzekerden vaker kiezen vaker voor een vrijwillig eigen risico dan ouderen. Overigens: van de verzekerden met een maximaal eigen risico blijkt bijna 10% dit volledig vol te maken.

verzekerden_zorgenzAanvullende verzekering
Een aanvullende verzekering is wel populair. 84% van de verzekerden heeft een aanvullende verzekering en dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Met name jonge verzekerden en mannen kiezen er wat vaker voor om geen aanvullende verzekering af te sluiten.

Zie hier de brief van de minister en het rapport van Vektis

(Foto: Rodrigo Kristensen/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *