‘Zet capaciteit wijkverpleegkundigen zo eerlijk mogelijk in’

‘Zet capaciteit wijkverpleegkundigen zo eerlijk mogelijk in’

Datum: 18 april 2018

Begin dit jaar is gebleken dat de kosten van niet-gecontracteerde zorg twee keer zo hoog waren als de kosten van gecontracteerde zorg. Ook Zorgenz heeft hierover gepubliceerd. Minister De Jonge heeft extra onderzoek laten uitvoeren door Vektis, dat aantoont dat er geen significante verschillen zijn in de populaties die door een zorgverzekeraar gecontracteerde of die niet-gecontracteerde zorg krijgen. De bewindsman concludeert daaruit dat de hogere kosten worden veroorzaakt door ‘een minder doelmatige inzet van personeel’. Dat vindt hij verontrustend, omdat het aantal zorgverleners in dewijkverpleging toch al zo schaars is.

Dat schrijft minister De Jonge in een brief die hij onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Toen bekend werd dat de kosten van niet-gecontracteerde zorg twee keer zo hoog bleken als de kosten van gecontracteerde zorg, kwam de vraag op of dat lag aan de cliëntkenmerken. Is de casemix een verklaring voor de hogere kosten? Mogelijk zouden zorgverleners zonder contract vaker te maken hebben met oudere cliënten en chronisch zieken.

Voorkomen van chronische aandoeningen
Onderzoeksbureau Vektis onderzocht de populaties op het voorkomen van het aantal chronische aandoeningen, op leeftijd en op duur van de zorg. Het voorkomen van chronische aandoeningen blijkt ongeveer gelijk te zijn in de gecontracteerde als in de niet-gecontracteerde zorg. En gemiddeld zijn de cliënten in de niet-gecontracteerde wijkverpleging iets jonger. De duur van de zorg ligt ongeveer gelijk.
Opvallend is wel dat het percentage dat het jaar daarvoor ook al wijkverpleging kreeg in de gecontracteerde zorg hoger is. Waarschijnlijk komt dat doordat niet-gecontracteerde aanbieders vooral nieuwe cliënten aantrekken.

Niet-doelmatige inzet van personeel
De verschillen in de gezondheidstoestand van de cliënten zijn geen verklaring voor de hogere kosten. Op basis van de onderzoeksuitkomsten schrijft De Jonge dat het dan ook gerechtvaardigd lijkt om te concluderen dat de hogere kosten van de niet-gecontracteerde zorg in de wijkverpleging veroorzaakt worden door een niet-doelmatige inzet van personeel. ‘Dit is verontrustend om het aantal zorgverleners in de wijkverpleging schaars is en het daarom belangrijk is om de capaciteit van deze zorgverleners zo eerlijk mogelijk in te zetten”, aldus de minister.
De Jonge geeft verder aan dat hij aan het verkennen is welke maatregelen mogelijk zijn om contracteren te bevorderen. Het onderwerp wordt ook besproken bij het overleg over de hoofdlijnenakkoorden.

Rechtszaak ZorgRecht tegen Zilveren Kruis
Het Financieel Dagblad meldt dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis de analyse van Vektis aangrijpt als bewijs dat zijn omstreden beleid rondom niet-gecontracteerde zorg gerechtvaardigd is. ‘Het Vektis-onderzoek met landelijke data ondersteunt het beeld dat eerder uit onze data naar voren kwam,’ zegt  woordvoerder Christine Rompa van Zilveren Kruis tegen de krant.
Begin dit jaar introduceerde de zorgverzekeraar extra maatregelen om meer grip te krijgen op de kwaliteit van de geleverde zorg en de prijs die daar tegenover staat. Niet-gecontracteerde zorgverleners moesten eerst een machtiging aanvragen en hun nota’s indienen bij de klant, die ze vervolgens bij Zilveren Kruis konden declareren. In februari veegde de rechter in kort geding de extra maatregelen van tafel. De zaak was aangespannen door Stichting ZorgRecht, die de belangen behartigt van zzp’ers in de zorg. Zilveren Kruis is in beroep gegaan. De beroepszaak dient op 13 juni.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *