Overgangsregeling voor verpleegkundigen

Overgangsregeling voor verpleegkundigen

Datum: 7 juni 2019

Er komt een overgangsregeling voor verpleegkundigen die zich als regieverpleegkundige willen registreren, maar nog niet over alle wettelijk benodigde kwalificaties beschikken voor dit nieuwe beroep. Alleen hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich binnenkort definitief als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. Dit zijn minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport), beroepsvereniging V&VN, werkgevers en werknemers onlangs overeengekomen. Een regieverpleegkundige is een nieuw op te nemen beroep in het BIG-register. Het moet zorgen voor meer duidelijkheid op de werkvloer, maar de overgangsregeling zorgt  voor onrust onder de beroepsgroep.

De commissie Meurs, voorgedragen door de beroepsgroep, werknemers en werkgevers, onderzocht in de afgelopen maanden verschillende opties voor een overgangsregeling en bracht hierover advies uit aan minister Bruins. Die kiest nu voor het zogenaamde opt-out scenario. Dat betekent dat verpleegkundigen die onder de overgangsregeling vallen zich wél direct kunnen registreren als regieverpleegkundige in het BIG-register, maar in de volgende vijf jaar moeten laten zien dat ze aan de nieuwe eisen voldoen. Er is dus een toetsing achteraf. Hbo-opgeleide verpleegkundigen moeten succesvol een toets afronden, mbo- en inservice-opgeleiden moeten eerst een aanvullende scholing volgen. Als dat is gelukt, kunnen zij zich definitief registreren onder deze nieuwe beroepstitel.

Nieuw beroep
Het belangrijkste doel van de nieuwe beroepsprofielen, opgesteld in 2016, is ervoor zorgen dat zorgprofessionals goed toegerust zijn voor de huidige zorgvraag én die van de toekomst. Patiënten zijn mondiger geworden en hun zorgvraag is steeds ingewikkelder, zorgverlening vindt vaker dichter bij huis plaats, er is meer kennis nodig en techniek speelt een grotere rol. Deze veranderingen vragen om andere competenties.

Regieverpleegkundige is een nieuw op te nemen beroep in het BIG-register. Door het nieuwe wetsvoorstel BIG II komt er een nieuwe beroepstitel in de Wet BIG bij: ‘regieverpleegkundige’. Die komt naast de huidige beroepstitel van verpleegkundige. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat verpleegkundigen beter kunnen worden ingezet op de taken waarin ze deskundig zijn, en waarvoor ze zijn opgeleid. Het onderscheid op de werkvloer is zo voor iedereen helder en sluit goed aan bij de toekomstige zorgvraag, is het idee.

Betere zorg
Minister Bruins: “De beroepsgroep van verpleegkundigen heeft al 40 jaar de wens voor een duidelijk onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen, en hun deskundigheidsgebieden. Deze wens is ontstaan doordat patiënten en cliënten steeds vaker ingewikkelde zorg nodig hebben. De nieuwe beroepsprofielen dragen eraan bij dat verpleegkundigen de patiënten ook in de toekomst goede zorg kunnen bieden. Ik vind het belangrijk dat ik over de overgangsregeling nu overeenstemming heb bereikt met de beroepsvereniging van verpleegkundigen, de werkgevers en de vakbonden. Hiermee zorgen we ervoor dat deze beroepen klaar zijn voor de toekomst.”
De minister werkt de overgangsregeling uit in een wetsvoorstel. Het streven is dat de nieuwe regeling in het najaar van 2020 in gang gezet wordt.

Brede regeling
V&VN heeft altijd gepleit voor een brede overgangsregeling. Daarbij zei de organisatie: kijk niet alleen naar iemands (start)kwalificatie, maar ook naar competenties en kennis, ervaring en ambitie. Geef verpleegkundigen de kans het beroep de komende jaren uit te oefenen en waar nodig aanvullende competenties te verwerven. En check na vijf jaar bij herregistratie of iemand daadwerkelijk over de benodigde competenties beschikt.
Het duurde lang voordat een besluit viel en dat zorgde voor onrust onder verpleegkundigen. Het vak verandert en er komt een nieuw beroep bij: de regieverpleegkundige. Iedere verpleegkundige kan nu de afweging maken of ze voor dit nieuwe beroep gaat of niet.

Onder verpleegkundigen is onrust ontstaan over het besluit van de minister. Ervaring op de werkvloer was belangrijker dan je diploma, dat wordt nu omgedraaid, zeggen ze. Lees het artikel op Nursing: Tien misverstanden over de overgangsregeling en uit NRC: Zo veel ervaring, toch terug naar school
Na alle ophef heeft V&VN een brief hierover naar alle leden gestuurd.

Lees hier de brief van de minister over zijn besluit.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *