Oproep: kom met ideeën voor terugdringen niet-gepaste zorg

Oproep: kom met ideeën voor terugdringen niet-gepaste zorg

Datum: 10 september 2019

‘Doen of laten? Het bevorderen van gepaste zorg’ is een programma van de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) dat de gezondheidszorg in Nederland duurzamer wil maken door meer gepaste zorg te verlenen en niet-gepaste zorg terug te dringen. De initiatiefnemers van dit programma zoeken verpleegkundigen of huisartsen die ideeën hebben om niet-gepaste zorg in hun werkomgeving terug te dringen (oftewel te deïmplementeren), en daarmee aan de slag willen. Stuur uw idee vóór 18 november a.s. in.

De afgelopen vier jaar heeft het programma veel kennis opgedaan over het terugdringen van niet-gepaste zorg, voornamelijk met acht grote deïmplementatieprojecten. De resultaten van die vier jaar staan in een rapport. De NFU We wil de beweging verder brengen door verpleegkundigen en huisartsen te ondersteunen en begeleiden bij het deïmplementeren van niet-gepaste zorg in hun dagelijkse praktijk. In de eerste ronde hebben medisch-specialisten verschillende projecten ingediend.

Hoe bestaande kennis toepassen
Niet-gepaste zorg is zorg waarvan bewezen is dat deze weinig of geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt. Deze zorg belast de patiënt onnodig, levert risico’s op en kost geld. Allerlei zorg kan niet-gepast zijn: behandelingen, diagnostiek, verzorging, controleafspraken, verwijzingen etc. Voor deze oproep gaat het niet om de vraag of deze zorg niet-gepast is, maar om de vraag hoe zorgverleners bestaande kennis dat de zorg niet-gepast is, kunnen opvolgen in de praktijk.

Randvoorwaarden
Projectideeën moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

–        Het is een deïmplementatiestudie gericht op het terugdringen van bewezen niet-gepaste zorg in het ziekenhuis of in de huisartsenpraktijk;
–        Het veld moet klaar zijn voor de deïmplementatie en er mag geen onzekerheid meer zijn over het gebrek aan nut van de zorg die wordt gedeïmplementeerd. Er is dus overtuigend bewijs dat de zorg niet-gepast is en/of de niet-gepaste zorg wordt afgeraden in de richtlijn;
–        Een verpleegkundige of huisarts is de hoofdaanvrager en leidt het project;
–        Het onderwerp van het project is gerelateerd aan de verpleegkundige of huisartsenprofessie;
–        Een vertegenwoordiger van de relevante patiëntenorganisatie is betrokken in het projectteam. Indien er geen patiëntvertegenwoordiger beschikbaar blijkt, kan een patiënt betrokken worden;
–        Het verantwoordelijk management van de instelling of het professioneel samenwerkingsverband waar het project zal worden uitgevoerd, ondersteunt aantoonbaar de aanvraag;
–        Het project begint uiterlijk 1 juli 2020.
–        Het project is uiterlijk 1 juli 2022 afgelopen.

Als uw projectidee wordt geselecteerd zal ‘Doen of laten?’ uw project financieel en inhoudelijk ondersteunen.
U kunt hier meer informatie over deze oproep vinden, inclusief het aanmeldformulier voor een projectidee.

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *