Terugdringen niet-gepaste zorg nodig en mogelijk

Terugdringen niet-gepaste zorg nodig en mogelijk

Datum: 24 januari 2019

Meer zorg is niet altijd betere zorg. Het verantwoord terugdringen van niet-gepaste zorg kan, zo luidt de hoofdconclusie van het programma ‘Doen of laten’. Met gemotiveerde zorgverleners én geïnformeerde patiënten kan niet-gepaste zorg worden verminderd. Dat leidt tegelijk tot verbetering van de kwaliteit van zorg en verlaging van de kosten met vele miljoenen euro’s. Zowel eerste- als tweedelijns-professionals hebben hierin een belangrijke rol. 

Zo hebben zesentwintig huisartsenpraktijken met patiëntinformatie, scholing en feedback het aantal vitaminebepalingen – bloedonderzoek dat sommige patiënten willen maar meestal niet nodig is – met 20% teruggebracht.

Acht projecten, waaronder twee bij huisartsen
In het programma Doen of laten? zijn acht projecten gestart: twee onder huisartsen, de overige bij ziekenhuizen. Doel is te kijken of het mogelijk is om niet-gepaste zorg te verminderen. Meer dan 200 huisartsen, 38 ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra verspreid over het land werkten hieraan mee.

Met het programma Doen of laten? is kennis opgedaan over de hoeveelheid niet-gepaste zorg, de  beïnvloedende factoren en de succesfactoren voor een deïmplementatieproject. Mogelijk nog belangrijker is dat het project het denken over het verminderen van niet-gepaste zorg heeft gestimuleerd. Er is meer besef dat terughoudendheid bij sommige vormen van zorg nodig is.

Handleiding en toolkits
De onderzoekers hebben een handleiding ontwikkeld die organisaties en zorgverleners kan helpen bij het zelf terugdringen van niet-gepaste zorg. Daarnaast is er onder andere een toolkit voor huisartsenpraktijken en ziekenhuizen uitgebracht met tips voor het terugdringen van laboratoriumdiagnostiek.

Vervolg
De komende jaren gaat het programma Doen of laten? verder met het terugdringen van niet-gepaste zorg en het vergroten van het bewustzijn om terughoudend te zijn bij sommige vormen van zorg. Een (nog) actievere rol van zorgverleners en patiënten is hard nodig om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Meer informatie
Zie het rapport Doen of laten in de gezondheidszorg
Lees ook het uitgebreide artikel hierover in de Volkskrant
Ondersteunende middelen staan op de website www.doenoflaten.nl
Zie tevens artikel op ZorgenZ: Citrienfonds: 20 miljoen voor de juiste zorg op de juiste plek

In 2015 is de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra het programma Doen of laten? Het terugdringen van onnodige zorg gestart in het kader van het Citrienfonds. Met als doelen: het in kaart brengen welke zorg niet-gepast is, het het daadwerkelijk terugdringen, oftewel deïmplementeren van niet-gepaste zorg en het identificeren van randvoorwaarden voor succesvolle deïmplementatie. 

 

(Foto’s: Shutterstock en omslag rapport)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *