Omzien naar elkaar in een Knarrenhof met hulp van de bank

Omzien naar elkaar in een Knarrenhof met hulp van de bank

Datum: 5 april 2019

Steeds meer mensen hebben ideeën over hoe zij samen ouder willen worden en hoe ze dan willen wonen. Het valt alleen niet mee om financiering te vinden voor nieuwe vormen van kleinschalig wonen. Banken waren tot voor kort gewend om alleen met projectontwikkelaars zaken te doen. Dat gaat veranderen. Het kabinet vindt dat het eenvoudiger moet worden voor particulieren en sociale ondernemers om kleinschalige woonvormen voor ouderen te financieren en stelt hiervoor een stimuleringsregeling open. Als onderdeel van de regeling heeft minister de Jonge (VWS) met een aantal banken een overeenkomst getekend, waarbij het Rijk garant gaat staan voor delen van de financiering van dergelijke initiatieven.

Het tekenen van deze borgstellingsovereenkomst gebeurde tijdens een bezoek aan de Knarrenhof in Zwolle. De Knarrenhof bestaat uit levensloopbestendige woningen en  is een voorbeeld van een kleinschalig project van levensloopbestendige woningen. Het is een buurt waar spelregels gelden als het gaat om het toezien op elkaars welzijn. Zwolle heeft hiermee een primeur. Het eerste hofje is in 2018 opgeleverd. Het concept heeft al duizenden inschrijvingen in 267 gemeenten in Nederland. De deelnemers variëren van 25 tot 80-plussers. Om met dit vraaggestuurd-concept door te groeien is financiering een belemmering.

Groeiende behoefte aan innovatieve woonvormen
Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat meer en beter mogelijk te maken, is er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Het kabinet wil de ontwikkeling van dergelijke nieuwe woonvormen stimuleren. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewoners en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond, onder meer omdat de financiering lastig rond is te krijgen.

Subsidie en borgstelling
Het kabinet heeft daarom een stimuleringsregeling opengesteld die bestaat uit een subsidie voor de initiatieffase van projecten, waarin de haalbaarheid van het project getoetst kan worden. Daarnaast is een borgstelling door de overheid voor leningen van banken voor onder meer de planontwikkeling en de investeringskosten onderdeel van de regeling. Met de regeling wordt dit jaar mogelijk dat tot 10 miljoen aan leningen wordt geborgd voor jaarlijks minimaal 50 projecten in de planontwikkelfase en tot 46,8 miljoen aan borgstellingen voor de bouw- en nafinancieringsfase. Vanaf 2021 kan het maximale bedrag aan uitstaande borgstellingen oplopen tot maximaal 164,4 miljoen euro.
Het borgstellingsdeel van regeling wordt per 4 april opengesteld voor geïnteresseerden, het subsidiedeel per 15 april. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.rvo.nl/swz.

Gemeenten: stel grond beschikbaar
Voor de uitvoering van de regeling en om voor borgstelling in aanmerking te komen moet een bank een overeenkomst tekenen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Namens de RVO heeft minister de Jonge overeenkomsten getekend met ABN AMRO, Rabobank, ING en de Triodos bank.
De bewindsman is ervan overtuigd dat de afspraken die met de banken gemaakt zijn van groot belang zijn voor de ontwikkeling van woonvormen zoals de Knarrenhof, maar benadrukte in Zwolle dat de financiering niet het enige is dat de ontwikkeling in de weg staat. Naast geld is er ook fysiek de ruimte nodig waar deze initiatieven ontwikkeld kunnen worden. Hij roept daarom gemeenten op om grond hiervoor beschikbaar te stellen. “Dat is hard nodig, want de vraag naar deze woonvormen zal als gevolg van de vergrijzing alleen maar toenemen.  Gemeenten en provincies moeten anticiperen op die toekomst. Niet alleen vanwege hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om in deze groeiende behoefte te voorzien, maar ook omdat het een wezenlijke bijdrage levert aan de toekomst van de zorg in Nederland, waarin de vraag naar zorg toeneemt en de arbeidsmarkt krimpt.”

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *