NIVEL: zuinig zijn op ketenzorg dementie

NIVEL: zuinig zijn op ketenzorg dementie

Datum: 15 april 2015

ouderenzorg_zorgenz“Regionale ketenzorg is een belangrijke randvoorwaarde voor casemanagement. Een casemanager moet de zorg coördineren en afstemmen, en dat kan het best als er structurele samenwerking is binnen een regio. In de afgelopen jaren zijn met veel inzet op grote schaal samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Daar moeten we zuinig op zijn.”

Aan het woord is NIVEL-programmaleider prof. Anneke Francke die op verzoek van ministerie van VWS en in samenwerking met Alzheimer Nederland een online peiling uitvoerde naar de stand van zaken bij inkoop en financiering van de dementiezorg. Casemanagement bij dementie valt vanaf begin dit jaar onder de Zorgverzekeringswet. Ook is er een nieuwe Beleidsregel Ketenzorg Dementie die bedoeld is om regionale samenwerkingsverbanden financieel te ondersteunen.

Verschillen in financiering
De peiling onder projectleiders van de 85 regionale samenwerkingsverbanden had een hoge respons: 79%. De resultaten laten verschillen zien tussen de samenwerkingsverbanden – de zogenoemde dementieketens – in hun financiering. Ongeveer tweederde van de dementieketens krijgt financiering vanuit de Beleidsregel Ketenzorg Dementie. Ketens die geen financiering krijgen vanuit deze beleidsregel, geven soms aan dat hun zorgverzekeraar die mogelijkheid niet biedt. De meeste dementieketens maken begin 2015 ook al gebruik van de mogelijkheid van financiering van casemanagement vanuit de aanspraak Wijkverpleging binnen de Zorgverzekeringswet. Acht procent geeft aan nog geen gebruik te hebben gemaakt van deze financieringsmogelijkheid. Soms is er onduidelijkheid welke partij namens de keten moet declareren en welke partij gebruik kan maken van die financiering.

Angst voor afbrokkeling
Bijna tweederde van de dementieketens heeft productieafspraken gemaakt met de zorgverzekeraar of werkt samen met ketenpartners en gemeenten. Ook passen ketens soms de werkwijze aan, bijvoorbeeld door het aantal uren casemanagement per cliënt in te krimpen of door gespecialiseerde casemanagers minder zelf casemanagement te laten uitvoeren en wijkverpleegkundigen hierin te coachen. De financiering na 2015 is voor projectleiders nog onduidelijk. Zij zijn bezorgd dat de regionale samenwerking die in de afgelopen jaren tot stand is gekomen zal afbrokkelen, omdat ketenpartners in tijden van schaarste en onzekerheid de belangen van de eigen organisatie voorop zullen stellen.

Het rapport Ketenzorg en casemanagement bij dementie: ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 is hier te downloaden.

(Foto: De Visu/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *