Nationale ombudsman: Borg dementiezorg

Nationale ombudsman: Borg dementiezorg

Datum: 22 november 2018

Mensen met dementie en hun mantelzorgers lopen bij de overheid tegen onredelijke drempels op. Verder blijven ze verstoken van de benodigde ondersteuning met een casemanager. Dit schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn onderzoeksrapport ‘Borg de zorg’. Hij roept de minister van VWS op om deze doelgroep één loket voor zorg en ondersteuning te geven. Minister Hugo de Jonge laat desgevraagd weten dat één loket niet de oplossing is. Hij wil de zorg voor mensen met dementie juist breed houden. 

“Dementie houdt zich niet aan systemen. Mensen komen op heel veel plekken, momenten en situaties in aanraking met dementie. Op school, werk, bij de huisarts, in welzijn et cetera”, aldus De Jonge.
“Dementie brengt al meer dan genoeg zorgen en verdriet met zich mee. Draag daarom óók als overheid bij aan een dementievriendelijke samenleving”, benadrukt ombudsman Van Zutphen.

Nader onderzoek naar toegang zorg
Waarom dit onderzoek? In een eerder onderzoek ‘Zorgen voor burgers’ (2018) signaleerde de ombudsman dat de overheid in hokjes en in potjes denkt. Ook kreeg hij signalen van Alzheimer Nederland. Deze bevindingen en signalen waren voor de ombudsman aanleiding om nader onderzoek in te stellen naar knelpunten bij de toegang tot zorg, specifiek voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Zorgwetten botsen
Tijdens het ziekteproces hebben mensen met dementie behoefte aan voorzieningen, zoals dagbesteding, begeleiding, verpleging en verzorging en verpleeghuiszorg. Verschillende wetten maken dit mogelijk, maar die botsen of sluiten niet op elkaar aan. Daarnaast concludeert de ombudsman dat het onnodig tijdrovend en ingewikkeld is om de juiste zorg bij dementie te vinden. Mensen met dementie en hun mantelzorgers missen ondersteuning en (praktische) informatie over de zorgmogelijkheden bij dementie.

Kortom: te veel loketten, indicaties en papieren. Te weinig keuzemogelijkheden in dagbesteding, te weinig kennis over dementie bij professionals, onduidelijkheid over vervangende zorg en nog onvoldoende casemanagement dementie.

Aanbevelingen
De Nationale ombudsman vindt dat mensen met dementie en hun mantelzorgers één loket toegewezen moeten krijgen voor al hun zorg en ondersteuning. Daarnaast vindt hij dat vóór en na de diagnose goede, praktische informatie beschikbaar moet zijn. Passende dagbesteding en respijtzorg moet beschikbaar komen en één vaste, professionele begeleider voor iedereen die dat nodig heeft. De procedure om iemand met dementie te mogen opnemen in een gesloten afdeling van een verpleeghuis, moet zorgvuldig zijn.

Lees hier het rapport ‘Borg de zorg’.

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *