Regelgeving en tarieven langdurige zorg 2019

Regelgeving en tarieven langdurige zorg 2019

Datum: 30 juli 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar regelgeving en de tarieven voor de langdurige zorg 2019 gepubliceerd. Zorgaanbieders en zorgkantoren kunnen nu in één oogopslag zien wat de belangrijkste wijzigingen zijn in de beleidsregels en de tarieven voor de langdurige zorg. Deze staan overzichtelijk in een digitale informatiekaart. Daarnaast organiseert de NZa 18 september een informatiebijeenkomst voor aanbieders in de langdurige zorg.

Op de informatiekaart staat overigens ook dat de indieningstermijn voor de budgetronde 2019 en de herschikkingsronde 2018 is uitgesteld, namelijk van 1 naar 15 november 2018. Hiermee hebben aanbieders en zorgkantoren meer tijd voor de zorginkoop 2019. De verlenging geldt voor alle sectoren: de verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en langdurige ggz. De NZa streeft ernaar de aanvragen versneld af te handelen, zodat zorgaanbieders voor 1 januari zekerheid hebben over de hoogte van  hun budget.

De beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2019’ is versoepeld. Zo is voor behandeling specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten de maximering van het aantal consulten, 5 tot 10 consulten per cliënt per jaar, vervallen. Daarnaast is in deze beschrijving de eis geschrapt dat de gespreksduur per telefonisch contact ononderbroken minimaal 15 minuten moet zijn.

In 2019 zijn de beleidsregels ‘Prestatiebeschrijvingen zorgzwaartepakketten’ en de ‘Prestatiebeschrijving volledig pakket thuis’ samengevoegd tot één beleidsregel met als officiële naam (die in feite ook is samengevoegd): ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis.’

Informatiebijeenkomst langdurige zorg
Op 18 september is er van 8.30 uur – 13.30 uur een informatiebijeenkomst in Nieuwegein. Daarin komen de ontwikkelingen in de langdurige zorg aan bod. Waaronder: de toekenning van de kwaliteitsgelden in de verpleeghuiszorg, de tarieven en het vervoer in de gehandicaptenzorg en de toegang tot de langdurige geestelijke gezondheidszorg. De deelname is gratis en er is een keuze uit twee workshops. Meer informatie over de bijeenkomst en de aanmelding vindt u in de agenda.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *