Enthousiaste rolmodellen in hbo-v opleiding helpen bij keuze voor wijkverpleging

Enthousiaste rolmodellen in hbo-v opleiding helpen bij keuze voor wijkverpleging

Datum: 21 februari 2018

In alle hbo-v opleidingen is aandacht voor de (nieuwe) competenties die nodig zijn voor werken in de wijkverpleging. Het gaat bijvoorbeeld om klinisch redeneren en om het indiceren van verpleging en verzorging in de thuissituatie. Dit blijkt uit de inventarisatie van Margriet van Iersel (Hogeschool van Amsterdam) in opdracht van ZonMw. De hogescholen geven aan dat het lastig blijft om de negatieve beeldvorming over wijkverpleging te beïnvloeden.

Ruim een jaar na de invoering van het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020, inventariseerden Margriet van Iersel (Hogeschool van Amsterdam) en Jos Zandvliet (ZonMw) hoe het in de opleidingen staat met de aandacht voor werken in de wijk. Want juist in de wijkverpleging is al langere tijd een dringend en toenemend tekort aan hbo-verpleegkundigen, terwijl de vraag om zorg thuis complexer wordt en toeneemt.
Dit vraagt van de wijkverpleegkundige dat zij zelfmanagement kan ondersteunen, preventie bij kwetsbare groepen kan realiseren, en passend en professioneel kan indiceren met een hoog niveau van klinisch redeneren en toepassing van evidence-based practice. Voor deze nieuwe werkwijze dient de wijkverpleegkundige over andere competenties te beschikken.

Inrichten oefenlokaal als woonhuis
De inventarisatie laat zien dat in alle opleidingen aandacht is voor de (nieuwe) competenties. Verder worden concrete voorbeelden beschreven van hoe de hogescholen elk op eigen wijze aandacht besteden aan het werken in de wijk. Voorbeelden zijn leernetwerken, stagebeleid en het inrichten van oefenlokalen als een woonhuis.

Laat wijkverpleegkundige college geven
Een echte uitdaging is en blijft: hoe kunnen wij als opleiding hbo-verpleegkunde studenten enthousiasmeren voor de wijk? Studenten zien het werken in ziekenhuis als “dynamisch, hoog complex, je hebt een aandeel in het gezonder worden.” Wijkverpleegkunde wordt vaak omschreven als “werken in gesplitste diensten, routinehandelingen, veel verzorgingstaken, weinig dynamiek en oudere cliënten.”
Hoe kan deze beeldvorming worden bijgestuurd naar een reëler beeld? Hogeschool Zuyd koos voor het geven van een college voor de hele jaargroep door een jonge wijkverpleegkundige die goed haar taken en verantwoordelijkheden kan uitleggen en het juiste beeld krachtig kan overbrengen. Aan elke studiegroep is vervolgens een wijkverpleegkundige gekoppeld die de onderwijsbijeenkomst bijwoont en daar haar expertise inbrengt. Het is belangrijk dat deze persoon studenten kan meenemen in haar verhaal.

Studenten kiezen vaker wijkstage
Van Iersel en Zandvliet concluderen dat het nieuwe opleidingsprofiel BN2020 duidelijk leidend is geweest voor de inrichting van de curricula hbo-verpleegkunde, waarmee wijkverpleegkunde een belangrijker plaats inneemt in het onderwijs dan voorheen. Inherent hieraan signaleert ongeveer de helft van de hogescholen een toenemende interesse voor wijkverpleegkunde bij studenten; de andere helft geeft aan dat dit lastig te meten is, of ziet een handhaving van de status quo. De veronderstelde toename uit zich in het aantal deeltijdstudenten afkomstig uit de thuiszorg, en in het aantal minor-studenten en stageplaatsen. Ook wordt er vaker voor een wijkstage gekozen en er lijkt meer uitstroom naar de thuiszorg te zijn.

Enthousiaste rolmodellen nodig
Anderzijds blijkt de negatieve beeldvorming over wijkverpleegkunde een lastig te beïnvloeden factor: studenten blijven verpleegkunde in het ziekenhuis veelal als het meest wenselijke perspectief zien voor hun toekomstig beroep. Uitdagend en diepgaand onderwijs, competente en enthousiaste rolmodellen binnen school en beroepspraktijk, en interessante stages die veel aspecten van de actuele rol van de wijkverpleegkundige in zich verenigen, kunnen dit beeld naar alle waarschijnlijkheid modificeren.

U kunt het rapport Aandacht voor de wijk in de opleidingen hbo-verpleegkunde: inventarisatie van de interventies hier downloaden.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *