Normpraktijk huisarts verlaagd naar 2095 patiënten

Normpraktijk huisarts verlaagd naar 2095 patiënten

Datum: 20 juli 2017

De normpraktijk voor huisartsen wordt volgend jaar verlaagd van 2168 patiënten naar 2095 patiënten. Dit heeft de NZa opgenomen in de beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018. Tot en met 2012 was de omvang van een normpraktijk 2350. In 2013 is dat aantal teruggebracht naar 2168. En per 2018 ligt het aantal dus op 2095 patiënten.

De normpraktijk is het aantal ingeschreven patiënten per fulltime werkende huisarts. Het betreft een landelijk gemiddelde dat de NZa berekent via een kostenonderzoek. Dit aantal houdt de zorgautoriteit aan bij het vaststellen van de huisartsentarieven. De bekostiging van de huisartsen is deels gebaseerd op het aantal bij hen ingeschreven patiënten. Het basisinschrijftarief (voor reguliere patiënten tot 65 jaar) stijgt van 14,99 euro naar 15,63 euro per ingeschreven patiënt.

Reactie LHV
De LHV pleit al jaren voor een norm van 1800 patiënten per normpraktijk, zodat huisartsen meer tijd per patiënt krijgen. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek noemt de nieuwe, lagere praktijknorm een ‘eerste noodzakelijke, maar kleine stap om in ieder geval het aantal patiënten per huisarts terug te brengen’. De LHV is ook kritisch over de vastgestelde tariefstijgingen per 2018. Het consulttarief voor een regulier consult stijgt van 9,23 euro naar 9,59 euro. De LHV vindt dat deze stijgingen niet aansluiten bij de dagelijkse praktijk van huisartsen, die meer zorg met meer personeel zijn gaan leveren. Zo kan er niet extra worden geïnvesteerd in meer huisartsen, meer ondersteuning en in de fysieke ruimte.

Nieuwe wijze van kostenonderzoek
Er komt overigens een nieuwe wijze van kostenonderzoek. Huisartsenorganisaties en de NZa zijn allen van mening dat met de huidige systematiek onvoldoende kan worden ingespeeld op de toekomst en dat er geen ruimte is voor maatwerk. Daarom komt er een nieuwe, toekomstbestendige manier van kostenonderzoek doen.

Meer informatie
Zie de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018, met o.a. de tariefbeschikking, het NIVEL-rapport inschrijftarief huisartsenzorg en het praktijkkostenonderzoek 2015.

(foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *