“Mijn eerste e-consult was met een 89-jarige”

“Mijn eerste e-consult was met een 89-jarige”

Datum: 17 april 2015

roeland_van_velzen_reos_zorgenzINTERVIEW UIT JAARBERICHT REOS – Huisartsen, een apotheker en de fysiotherapeuten van Medisch Centrum Ommedijk vormen met elkaar een Geïntegreerde EerstelijnsZorg samenwerkingsverband (GEZ). Roeland van Velzen, huisarts en voorzitter van GEZ, kijkt steeds naar nieuwe mogelijkheden om de samenwerking te intensiveren en uit te breiden. Vanuit de gedachte dat er duidelijke communicatie richting de patiënt is en er continu gewerkt wordt aan goede zorg.

Onderling is er afstemming en coördinatie van activiteiten over de behandeling van patiënten. Met name over mensen met een chronische aandoening, want die hebben te maken met meerdere zorgprofessionals tegelijk. Inmiddels is dit overleg vanzelfsprekend geworden met toestemming van de patiënt. Roeland van Velzen: “Doordat je structureel overleg voert met de andere eerstelijnszorgverleners komt de apotheker of de fysiotherapeut ook vaker even langs om te sparren. Door intercollegiaal overleg kunnen we efficiënt een probleem aanpakken en is de patiënt sneller geholpen.”

‘Blik van buiten’
De huisartspraktijken en de fysiotherapiepraktijk hebben inmiddels onder begeleiding van Reos een kwaliteitscertificaat behaald. Hiermee geven zij aan systematisch te werken aan het verbeteren van hun kwaliteit. Ook hebben de huisartspraktijken een LEAN-traject doorlopen, een methodiek voor het verbeteren van werkprocessen met als resultaat dat de telefonische bereikbaarheid is verbeterd en de drukte aan de balie is afgenomen. “De meerwaarde van Reos bij de begeleiding van deze trajecten is dat zij met een externe blik naar de processen kijken. De adviseurs begrijpen wat wij zeggen maar laten ons ook de andere kant zien. Daarnaast fungeren zij als een soort ‘stok achter de deur’, zij bewaken de planning en maken heldere afspraken,” aldus Roeland van Velzen.

Samenwerken, professionaliseren en vooruitkijken

Momenteel doorloopt de GEZ een leertraject zelfmanagement om de patiënt meer de regie te geven over zijn gezondheid en gedrag, ook hier begeleidt een adviseur van Reos bij. “We vinden het heel prettig om tijdens het traject zelfmanagement met Ellen Binnema, adviseur van Reos, te werken. Zij is nuchter en heel pragmatisch ingesteld zoals ook veel zorgprofessionals zijn.”

E-consult
De zorgprofessionals in de GEZ hebben naast het verlenen van zorg, ook goede service hoog in het vaandel staan. Roeland van Velzen noemt een voorbeeld uit zijn eigen huisartsenpraktijk waar hij e-health consulten aanbiedt als service. “Mijn eerste e-health consult was met een 89-jarige. Dat ging hartstikke goed! De vergoeding is de helft van een gewoon consult, maar ik blijf het aanbieden. Het is de toekomst. Ook voor veel zelfstandigen die thuis werken. Dat is denken vanuit de patiënt.”

Grotere schaal
De zorgprofessionals uit de GEZ kijken vooruit naar volgende te nemen stappen. “We kijken naar hoe we inhoudelijk de zorg voor patiënten continu kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door het maken van verwijs- en terugverwijsafspraken en het gezamenlijk opstellen van een behandelplan voor patiënten. Ook organisatorisch zijn er stappen te maken. Door te opereren op grotere schaal krijgen we meer voor elkaar. We kijken dus ook naar mogelijkheden voor samenwerking met de andere twee GEZ’en in Leiderdorp.”

(Foto Roeland van Velzen: Hans Roggen)

jaarbericht_reos_zorgenzHet jaarbericht van Reos over 2014 is verschenen. Zo’n bericht is meer dan een verantwoording en terugblik: het laat mooi zien waar een organisatie die de zorg in de regio ondersteunt, vandaag de dag voor staat. Bovendien komen enthousiaste zorgverleners aan het woord. Het Reos jaarbericht 2014 met een overzicht van de resultaten uit de eerste lijn in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord, is hier te downloaden.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *