Meer geld naar onderzoek ouderenzorg

Meer geld naar onderzoek ouderenzorg

Datum: 19 juni 2018

Het ministerie van VWS gaat de zes Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) structurele financiering verlenen, oplopend tot € 700.000,-  per netwerk pet jaar vanaf 2020. Dit wordt ingezet voor nieuwe kennis over o.a. medische en zorgproblemen, zoals pijn en ondervoeding, innovaties in de organisatie van de ouderenzorg en goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Nederland telt zes academische netwerken ouderenzorg die al jarenlang wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in de verpleeghuiszorg en thuiszorg. De netwerken zijn een gezamenlijk initiatief van zes universiteiten van Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Leiden, Amsterdam, Groningen en de betrokken verpleeghuizen.

Concrete thema’s
In de netwerken werken onderzoekers, zorgverleners, ouderen en hun mantelzorgers, beleidsmakers en docenten van het WO, HBO en MBO samen aan concrete thema’s.  Zoals:
– het verbeteren van pijnbeoordeling bij mensen met dementie,
– het versterken van de inbreng van verpleeghuisbewoners en hun verwanten,
– het voorkomen van onvrijwillige zorg
– het door ontwikkelen en optimaliseren van geriatrische revalidatiezorg.
Zo heeft onderzoek ertoe geleid dat de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in verpleeghuizen sterk is verminderd en dat zorgverleners meer adequaat omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

Snelle toepassing in de praktijk
Om de slagkracht van deze Academische Netwerken Ouderenzorg te vergroten, heeft het ministerie van VWS besloten de zes netwerken te co-financieren met structurele gelden. In 2018 krijgt ieder netwerk 500.000 euro, in 2019 600.000 euro en vanaf 2020 700.000 euro. De netwerken kregen eerder geen subsidie van VWS.

Met deze extra financiën kunnen o.a. meer duobanen komen in de netwerken. In die duobanen werken onderzoekers van universiteiten deels in een zorgorganisatie. Omgekeerd zijn zorgverleners zoals verpleegkundigen, paramedici, psychologen en artsen deels werkzaam bij een universiteit, HBO of MBO. Ook kan meer onderzoek worden gedaan naar thema’s die zorgverleners en ouderen belangrijk vinden en wordt meteen gestart met het toepassen van nieuwe kennis in de praktijk.

Samenwerking wetenschap/zorgpraktijk/onderwijs
Met de structurele financiering wordt de bestaande kennisinfrastructuur dus versterkt. Dit geeft een forse impuls aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, in nauwe samenwerking met de zorgpraktijk en het onderwijs. Door deze kennisontwikkeling kan de kwaliteit van zorg voor en kwaliteit van leven van ouderen in een kwetsbare positie worden verbeterd.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *