“Maatwerk leveren krijgen we nog niet voor elkaar”

“Maatwerk leveren krijgen we nog niet voor elkaar”

Datum: 27 mei 2019

pauline_meurs_zorgenzIn de zorg zijn momenteel twee grote problemen. Mensen verdwalen in de zorg en we slagen er niet in om maatwerk te leveren. Dat zei Pauline Meurs gisteren in het discussieprogramma Buitenhof, aan de vooravond van haar vertrek als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). “Het verschil durven maken is moeilijker dan we denken.”

Als voorbeeld van waar maatwerk nodig is, noemde Meurs iemand met psychische problemen. “Vaak heeft iemand ook schulden en is een vangnet nodig. Een dergelijke situatie vraagt om om de persoon toegesneden zorg. Het verschil maken, lukt niet via standaarden en uniformiteit en met beleid gericht op gemiddelden, dat gaat schuren met regels en controle.”

Toegankelijk
Het tweede probleem is volgens Meurs dat de zorg van kwetsbare mensen niet goed toegankelijk is. Mensen verdwalen in de zorg en dit is moeilijk om aan te pakken. Haar pleidooi: geef professionals de ruimte om hun vak goed te kunnen uitoefenen.

Schuld niet bij kinderen
Bij een aantal onderwerpen plaatste Meurs kritische kanttekeningen. Zoals de aanpak van overgewicht bij kinderen. Opvallend is dat in de ene wijk 1 op de 3 kinderen te dik is en in de andere wijk 1 op de 10. “Je tackelt dit niet met algemeen beleid. Kinderen moeten eerder beginnen met bewegen. Op verschillende plekken moet er iets gedaan worden aan overgewicht.” Heel belangrijk is om de schuld niet bij kinderen zelf te leggen. “Dat moeten we niet willen.” Kijk eens naar het aantal snackbars in elk postcodegebied. “Ik denk dat er in mijn postcodegebied en in dat van u veel minder snackbars zijn.” Het Preventieakkoord vindt Meurs te algemeen. “Het gaat om het delen en verdelen van verantwoordelijkheden.”

Thuiswonenden ouderen
Wat vindt ze van de huidige minister De Jonge (VWS)? “Een zeer betrokken en ter zake kundig minister.” Maar Meurs wees er direct op dat het aanpakken van de problemen die ze opsomt jaren in beslag nemen. In ons huidige politieke bestel krijgt een minister vier jaar de tijd om zaken voor elkaar te krijgen. “Daar zit een spanningsveld.” Meurs denkt dat de inzet van de juiste zorg op de juiste plek kan helpen.
Ze wees erop dat er veel geld naar de verpleeghuiszorg gaat, maar dat de meeste ouderen nog thuis wonen en slechts 4 procent van de ouderen in een verpleeghuis. Ze vindt dat er meer aandacht moet zijn voor mensen die nog thuis wonen en nog te goed zijn om naar een verpleeghuis te gaan. De RVS werkt aan een advies met als titel ‘Gelukkig worden we ouder’, waarin wordt ingegaan op het ontwikkelen van tussenvormen van wonen en zorg.

Decentralisatie: kosten gaan voor de baat uit
Eenzaamheid, een ander maatschappelijk probleem, wordt volgens Meurs te gemakkelijk aangepakt. “Alsof dat met beleid kan. De vraag: ben u eenzaam, is heel stigmatiserend en de verkeerde vraag.”
Het overhevelen van de jeugdzorg naar de gemeenten kwam ook aan de orde. Meurs wees naar de wijze waarop Denemarken de decentralisatie heeft aangepakt: daar is geld bijgelegd, in plaats van zoals bij ons een bezuiniging. “De kosten gaan voor de baat uit.”
Of ze geen minister wilde worden, was de slotvraag. Die ambitie heeft ze niet: “ik ben een wetenschapper.”

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *