InEen en LHV: Intenties omzetten in afspraken

InEen en LHV: Intenties omzetten in afspraken

Datum: 20 oktober 2014

martin_bontje_ineenBRIEF AAN ZORGVERZEKERAARS EN VWS – Maak de ambities voor een sterke eerste lijn waar, stellen InEen en LHV op 20 oktober in een brief aan zorgverzekeraars. Het is een reactie op tal van signalen dat de contractering voor 2015 moeizaam verloopt. De twee organisaties dringen erop aan om de afspraken uit het eerstelijns convenant na te komen.

“Bij de contractering voor 2015 worden die ambities volgens onze leden nog onvoldoende waargemaakt”, zegt voorzitter Martin Bontje (foto) van InEen. Hij licht toe: “Bij alle partijen, zorgaanbieders, verzekeraars, ZN en VWS is sprake van veel ambities om de eerste lijn te versterken en te laten groeien; om de eerste lijn als het ware klaar te maken voor de grote transities in de zorg, zorg in de buurt, samenwerking en integratie met de wijkverpleging en het sociale domein van de gemeenten.”

Dat moet dan nu gebeuren. Maar dan blijken er veel knelpunten in de onderhandelingen over de contracten voor 2015. Op de websites van LHV en InEen worden ze krachtig verwoord. Wij citeren.

Geeft ruimte voor substitutie Zorgaanbieders in de eerste lijn ontwikkelen programma’s voor goede zorg die leidt tot substitutie. De verantwoordelijkheid om de substitutie in financiële zin ook daadwerkelijk te realiseren ligt bij de verzekeraar en kan niet bij de eerstelijns aanbieder gelegd worden.

Kies voor een bonus- in plaats van een malussysteem Prestatiebeloning in segment drie mag niet beginnen met het verlagen van de tarieven in segment twee. Een malussysteem kan niet worden beschouwd als een bonus voor geleverde prestaties, zeker niet als de uitbetaling van de vergoeding verder in de toekomst ligt.

Handhaaf de benodigde infrastructuur en de GEZ De huidige contractvoorstellen liggen soms ver af van de verwachtingen en hierdoor staat de toekomst van menig gezondheidscentrum op het spel. De afspraak was de bestaande infrastructuur in stand gehouden wordt en de continuïteit van de eerstelijns organisaties te waarborgen, in afwachting van nieuwe afspraken.

Hanteer integrale tarieven voor de ketenzorg In de ingewikkelde systematiek van de NZa is er samenhang tussen de contracten in de drie segmenten. Deze systematiek werkt alleen maar als de contractering in de segmenten twee en drie op  basis van integrale tarieven en voldoende helder plaats vindt.

Beloon resultaten niet met het kwartielen-systeem De door verzekeraars gehanteerde kwartielen-systeem (een verzameling wordt in vier delen verdeeld, red.) werkt onrechtvaardig en stimuleert achterblijvers niet om beter hun best te doen. In deze systematiek zijn er namelijk altijd verliezers, hoe goed ze ook zijn.

Wees transparant over de inzet voor versterking en groei van de eerste lijn Zorgaanbieders willen graag zien en ervaren dat het verzekeraars menens is de gezamenlijke ambities waar te maken. De aanbieders doen hun stinkende beste het extra werk en de vereiste kwaliteit te leveren. Dat willen ze dan wel graag terug zien in serieus overleg over de financiële afspraken en de continuïteit van de geïntegreerde en multidisciplinaire zorg.

(Foto: InEen)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *