Lastige zoektocht naar een eerstelijnsbed

Lastige zoektocht naar een eerstelijnsbed

Datum: 22 oktober 2018

Met het bieden van kortdurend, op herstel gericht verblijf levert het eerstelijnsverblijf een belangrijke bijdrage aan het langer thuis wonen van ouderen. Het is bedoeld voor opvang van senioren als het thuis even niet meer lukt. Echter: huisartsen ondervinden nog veel problemen. Nog geen kwart lukt het om een eerstelijnsbed op dezelfde dag te regelen.

Dit blijkt uit een peiling van de LHV onder 1233 huisartsen. De LHV vindt het kwalijk dat er het eerstelijnsverblijf (ELV) vaak geen snelle oplossing biedt. Het langer thuis wonen staat daardoor onder druk, stelt ze.

Inkoop van bedden
“Er is geen ELV-bed vrij” zegt bijna 60 procent van de respondenten. Daardoor bestaat het risico dat de patiënt onnodig in het ziekenhuis terecht komt. Zeker met de volgende griepperiode zullen de problemen met thuiswonende ouderen daardoor snel toenemen.
In het hoofdlijnenakkoord is juist ruimte voor groei van het ELV afgesproken. De LHV wil dan ook dat er vaart wordt gemaakt met het inkopen van voldoende ELV-bedden per regio. Aanbieders moeten dat inzichtelijk maken voor huisartsen.

Regionale loketten
Er zijn inmiddels wel regionale coördinatiepunten/loketten die de huisarts kan raadplegen voor het vinden van een ELV-bed. Bijna driekwart van de huisartsen heeft daarvan gebruik gemaakt. Als er een loket is, wordt de snelheid waarmee een ELV-bed is geregeld positiever beoordeeld (36% positief met loket, 14% positief zonder tussenkomst loket).

Huisartsen geven over het functioneren van deze loketten ook negatieve signalen af. Het gaat daarbij om inzicht in de beschikbare bedden, het ontbreken van voldoende deskundige menskracht en dat het loket in hun zoektocht niet als hulp wordt ervaren. De LHV heeft deze geluiden doorgegeven aan het ministerie van VWS en ZN.

Administratieve rompslomp
Het opgestelde verwijskader voor een uniforme werkwijze moet extra administratieve rompslomp rond het ELV voorkomen. Desondanks blijkt dat een kwart van de huisartsen toch nog extra formuleren moest invullen voor een verwijzing.

Huisarts: geef signalen door
De LHV roept huisartsen op signalen door te geven aan de regionale zorgverzekeraar als ze patiënten niet tijdig geplaatst krijgen. Meld het ook bij het ministerie van VWS per mail: juistezorgplek@minvws.nl

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *