Minder administratieve lasten eerstelijnsverblijf

Minder administratieve lasten eerstelijnsverblijf

Datum: 19 juli 2018

Zorgaanbieders die betrokken zijn bij het Eerstelijnsverblijf (ELV) hoeven per 1 januari 2019 geen informatie meer aan te leveren voor de zogenaamde ‘ELV-productiemonitor’. Dit kan omdat er voor een informatie-omgeving van Vektis is gekozen. Dit betekent een aanzienlijke vermindering van administratieve lasten. 

Deze aanpassing gebeurt op initiatief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Volgens de zorgverzekeraars is deze ontwikkeling een goed voorbeeld hoe administratieve lasten kunnen worden verminderd met ondersteuning van automatisering.

Inzicht in landelijke ELV-informatie
Om een beeld te krijgen van de beschikbare informatie binnen het ELV vanuit de Wet langdurige zorg was in 2017 besloten om informatie bij zorgaanbieders uit te vragen voor de ‘ELV-productiemonitor’. Zo kregen zorgverzekeraars een volledig beeld van de geleverde zorg rondom het ELV.  ZN heeft een enquête gehouden om inzicht te krijgen in de ervaringen van zorgverzekeraars met de monitor.

Informatiecentrum Vektis heeft op Zorgprisma landelijke beleidsinformatie over ELV gepubliceerd en heeft dit verder doorontwikkeld. Gezien de uitkomst van de enquête en de ontwikkelingen bij Vektis heeft ZN besloten om per 1 januari 2019 de uitvraag te beëindigen.

Minder lasten meer zorg
Verzekeraars willen dat zorgverleners uit de eerste lijn hun tijd niet kwijt zijn aan onnodige administratie. Daarover zijn ze in overleg met partijen uit het zorgveld. Op de website minder lasten meer zorg publiceren zorgverzekeraars de resultaten.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *