Mura begeleidt werkgroep Eerstelijnsverblijf

Mura begeleidt werkgroep Eerstelijnsverblijf

Datum: 20 maart 2018

Het afgelopen jaar zijn er landelijk flinke stappen gezet in de organisatie van het Eerstelijnsverblijf (ELV). Tegelijk bestaan er nog veel barrières en belanden kwetsbare ouderen nog vaak in een ziekenhuis, in plaats van een eerstelijnsbed. Er zijn veel goede initiatieven om dit te verbeteren. Een ROS (regionale organisatiestructuur) kan daarin een belangrijke rol spelen. Zo begeleidt Mura Zorgadvies de werkgroep ELV Rivierenland.

Voor huisartsen in regio Rivierenland was het soms ingewikkeld om een patiënt (snel) op de juiste plek te krijgen. Dit vormde de aanleiding voor de opzet van een werkgroep ELV om de organisatie van het ELV in Rivierenland te verbeteren. De werkgroep bestaat uit de huisartsen, aanbieders van kortdurend verblijf, ziekenhuis, gemeenten en zorgverzekeraars.

Klantadviseur zoekt bed
Er is een handboek met een beslisboom opgesteld, waarmee verwijzers en zorgaanbieders snel inzichtelijk hebben welke oplossing voor de patiënt het best passend is en wat daartoe concrete stappen zijn. Uniek is dat niet de verwijzer op zoek gaat naar bed, maar dat de klantadviseur dit na de melding overneemt. Er is een gezamenlijk telefoonnummer voor de weekenden en feestdagen. Eén klantadviseur heeft op dat moment het overzicht over de beschikbare bedden van alle betrokken ELV-zorgaanbieders in de regio en regelt de plaatsing van de patiënt.

Verbeterpunten
Mura Zorgadvies ondersteunt de werkgroep vanuit het regionale ouderenzorgprogramma om verbeterpunten in het proces door te voeren. Ze heeft in 2017 het ELV in Rivierenland gemonitord om meer inzicht te krijgen in het proces en de uitkomsten. Daaruit kwam naar voren dat de doelstellingen voor snelheid en duur van plaatsing zijn gerealiseerd. Er zijn voldoende bedden beschikbaar en dankzij de aanpak zijn de lijnen kort.  Ook in 2018 blijft Mura het Eerstelijnsverblijf monitoren.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *