Eigen betaaltitel voor regionale coördinatiepunten tijdelijk verblijf

Eigen betaaltitel voor regionale coördinatiepunten tijdelijk verblijf

Datum: 28 oktober 2019

Vanaf volgend jaar kunnen de regionale coördinatiepunten voor (tijdelijk) verblijf apart betaald worden. Op dit moment is de financiering van deze coördinatiepunten in de tarieven voor eerstelijnsverblijf verwerkt. Door dit los in rekening te brengen, wordt inzichtelijker wat zorgverzekeraars vergoeden aan deze coördinatiepunten. Dat meldt de NZa.

Met deze aparte prestatie voor de regionale coördinatiefunctie zijn nog niet alle knelpunten rondom bekostiging van regionale coördinatie verblijf opgelost. De NZa is daarom in gesprek met het ministerie van VWS en met Zorginstituut Nederland om te bekijken op welke manier dit soort coördinatiefuncties, maar ook bijvoorbeeld netwerkzorg in de toekomst, structureel gefinancierd kunnen worden vanuit de Zorgverzekeringswet.

De regionale coördinatiepunten verblijf moeten erin voorzien dat de verwijzer één centraal aanspreekpunt heeft of één centrale website of app kan raadplegen om inzicht te krijgen in de beschikbare plekken in de regio. Zo kunnen zorgaanbieders in de regio voor hun patiënten de juiste vrije plek voor verblijf vinden. Bijvoorbeeld voor mensen die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen of moeten revalideren.

De regionale coördinatiepunten zorgen ervoor dat mensen vanuit het ziekenhuis of vanuit huis snel naar een beschikbare plek voor dit tijdelijke verblijf kunnen gaan. De coördinatie bestaat uit:

  • het beoordelen van de zorgbehoefte (triage);
  • inzicht geven in de beschikbare capaciteit voor tijdelijk verblijf of andere kortdurende zorg;
  • afspraken maken met de zorgaanbieders over bereikbaarheid en toegang tot zorg;
  • monitoring/evaluatie van het tijdelijk verblijf in de regio

Lees ook het artikel op ZorgenZ Eén ingang voor ongepland (tijdelijk) verblijf

Wegwijzer
De NZa biedt verschillende mogelijkheden voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om maatwerkafspraken te maken voor kortdurende zorg in de regio. Dat kan via een experiment of proeftuin. Lees de opties in de Wegwijzer voor experimenten in de kortdurende zorg.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *