Herstelcirkel in Twente van start

Herstelcirkel in Twente van start

Datum: 6 februari 2019

In Almelo gaat dit voorjaar Herstelcirkel in de wijk van start, waarbij deelnemers met diabetes 2 ‘leefkracht’ verwerven en zo hun chronische aandoening keren met deze coöperatieve aanpak. Een groep enthousiaste huisartsen heeft zich breed georiënteerd op leefstijlverandering en de zorggroep Federatie Eerstelijnszorg Almelo e.o. (FEA) heeft besloten dat de lokale en groepsgerichte aanpak goed past bij de Twentse cultuur. Het doel is om een lokale organisatie uit te bouwen, in licentie van Stichting Herstelcirkel.

In Herstelcirkel helpt een groep mensen met diabetes elkaar door meer te bewegen, gezonder te eten en beter te ontspannen. ZorgenZ publiceerde hier eerder een artikel over: Herstelcirkel in de wijk: een nieuwe vorm van diabeteszorg.

Resultaten hoopvol
Deelnemers aan Herstelcirkel worden bewuster, krijgen meer vertrouwen in zichzelf, durven eigen doelen te stellen en doen zelfmanagementvaardigheden op. De resultaten van de groepsgerichte aanpak om diabetes te keren zijn hoopgevend: 90% van de deelnemers verbetert de leefstijl, 70% bouwt medicatie af en 60% kent een daling van het lichaamsgewicht, zo blijkt uit het onderzoek van Radboudumc.

Persoonsgerichte zorg
Directeur Janke Snel: “Herstelcirkel sluit goed aan bij ons project persoonsgerichte zorg. Hierin is de regiefunctie van de patiënt een belangrijk aspect. Het samen doen is een voorwaarde voor het slagen van Herstelcirkel. Samen doen en elkaar helpen is in Twente bekend onder de deler ‘noaberschap’. Ik ben benieuwd of dit ook bij de deelnemers van Herstelcirkel terug te zien is!”
De voortgang van de deelnemers wordt met onderzoek van Radboudumc begeleid. Zorgverzekeraar Menzis is nauw betrokken en is benieuwd hoe de zorgconsumptie van de deelnemers zich ontwikkelt.

Verantwoordelijkheid samenleving
Het gaat bij Herstelcirkel ook om een andere invulling van diabeteszorg. Het medische domein heeft de verantwoordelijkheid voor de ziekte opgeëist, terwijl de oorzaken ervan voor een groot deel elders liggen. Herstelcirkel toont aan dat de zorg de verantwoordelijkheid voor sturing en leefstijl daar moet leggen waar ze thuishoort: in de samenleving.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *