Diabeteszorg kan beter en goedkoper

Diabeteszorg kan beter en goedkoper

Datum: 17 mei 2019

Diabeteszorg kan beter en goedkoper. Daartoe zijn veranderingen nodig in voeding, bewegen, slaap en ontspanning. In leefstijl dus. Dat levert een jaarlijkse besparing op van ten minste 2 miljard euro. Een grote groep prominente hoogleraren, artsen en (voedings)deskundigen roept het kabinet op om nu echt te kiezen voor leefstijlinterventie.

In een opiniestuk in NRC noemen de opstellers het huidige beleid ‘een tijdbom’.

Leefstijlinterventie is van groot belang, benadrukken ze. Bijna 40 procent van de diabetespatiënten kan na leefstijlinterventie zonder medicatie. De opstellers verwijzen naar uitkomsten uit onderzoek, recent gepubliceerd in The Lancet, en naar resultaten van initiatieven als Keer Diabetes2 Om, de Nationale Diabetes Challenge en Je Leefstijl als Medicijn.

Barrières
Ze stellen dat een aantal zaken een succesvolle opmars verhinderen. Dat zijn:
Qua prijsprikkels: huisartsen worden financieel gestraft als een patiënt de status ‘chronisch ziek’ verliest.
Qua budget: huisartsen kunnen een leefstijladvies niet declareren. En is er maar 9 miljoen euro beschikbaar voor leefstijlinterventies voor 3,5 miljoen patiënten: nog geen drie euro per patiënt.
Qua marktmechanisme: verzekeraars kunnen geen meerjarige relatie aangaan met hun klanten. Dat ontmoedigt investeren in leefstijl en demedicalisering.

Betere behandelvormen
De ondertekenaars hebben berekend dat het kabinet structureel 2 miljard per jaar kan besparen op diabeteszorg, nog afgezien van indirecte kosten. Ze besluiten: ‘Wij kennen de bewindslieden De Jonge, Bruins en Blokhuis als daadkrachtige bestuurders. Wij moedigen hen daarom aan dit ‘winstpotentieel’ te realiseren en betere, goedkopere behandelvormen voor diabetes type 2 mogelijk te maken voor alle patiënten. Met dagelijks 166 nieuwe patiënten erbij is wachten geen optie.’

Reactie Blokhuis
Staatssecretaris Blokhuis zegt dat er al veel gebeurt om een gezonde levensstijl te stimuleren en diabetes te voorkomen. Zo wordt begeleiding door een leefstijlcoach sinds begin dit jaar vergoed uit het basispakket. Als dat een succes wordt en er daarvoor meer geld nodig is, dan wil Blokhuis daarover het gesprek aangaan.
De minister is het met de hoogleraren eens dat er nog een wereld te winnen is bij het voorkomen van diabetes. ‘Dat het geld kan schelen, is voor ons niet het belangrijkst’, laat hij weten. ‘Dat mensen geen diabetes krijgen, verhoogt de kwaliteit van hun leven enorm.’

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *