Diabetes keren begint met zelf sturen

Diabetes keren begint met zelf sturen

Datum: 5 december 2018

Deelnemers aan Herstelcirkel worden bewuster, krijgen meer vertrouwen in zichzelf, durven eigen doelen te stellen en doen zelfmanagementvaardigheden op. Dat zegt onderzoekster Harmke Hulshof die namens Radboudumc een verdiepend onderzoek heeft gepubliceerd over de groeps- en veranderdynamiek van Herstelcirkel in de wijk. De studie adviseert om de aanpak van Herstelcirkel nog verder af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van de individuele deelnemer.

In Herstelcirkel helpt een groep mensen met diabetes elkaar door meer te bewegen, gezonder te eten en beter te ontspannen. ZorgenZ publiceerde hier eerder een artikel over: Herstelcirkel in de wijk: een nieuwe vorm van diabeteszorg.

Voldoende ruimte en steun van omgeving belangrijk
Onderzoeksleider Henk Schers vindt dat de bevindingen uit het onderzoek helpen om Herstelcirkel en vergelijkbare initiatieven nog beter in te richten. “In Herstelcirkel is er ruimte voor zelfmanagement in combinatie met het onderling uitwisselen van ervaringen. Deelnemers ervaren een positieve uitwerking door de wisselwerking tussen het opdoen van meer kennis over diabetes, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het zien van mogelijkheden om zelf veel meer te doen aan je diabetes. Maar dat lukt alleen maar als professionals en naasten ook daadwerkelijk de ruimte geven om dat te doen en als er voldoende steun is van de omgeving”, aldus Schers.

Verantwoording voor sturing en leefstijl ligt bij samenleving
Het gaat bij Herstelcirkel ook om een andere invulling van diabeteszorg. Het medische domein heeft de verantwoordelijkheid voor de ziekte opgeëist, terwijl de oorzaken ervan voor een groot deel elders liggen. Herstelcirkel toont aan dat de zorg de verantwoordelijkheid voor sturing en leefstijl daar moet leggen waar ze thuishoort: in de samenleving.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *