Extra geld opleiding verpleegkundig specialist en physician assistant

Extra geld opleiding verpleegkundig specialist en physician assistant

Datum: 5 juni 2019

Personeelstekort is gezondheidszorgbreed. Zo is er bij sommige ziekenhuizen, met name in de randen van het land, een krapte aan specifieke specialisten. Tegelijk zijn er voor het komende studiejaar meer aanmeldingen voor de opleiding verpleegkundig specialist en physician assistants dan er middelen zijn. Juist deze beroepen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan taakherschikking. Daarom stelt minister Bruins ruim € 7 miljoen extra beschikbaar, zodat er 74 extra studenten kunnen starten met de opleiding.

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op een Nivel-onderzoek naar de dichtheid van medisch specialisten in Nederland. In zijn brief geeft hij aan dat voldoende en gekwalificeerd personeel één van de belangrijkste opgaven is. Een opgave die vraagt om specifieke oplossingen.

Samenwerking specialist en huisarts
Hij verwijst daarbij naar de transformatiegelden (€ 425 miljoen van 2019 t/m  2022) die ziekenhuizen extra financiële ruimte geven om zorg anders te organiseren. ‘Dat heeft ook effect op het werken in de zorg. Denk bijvoorbeeld aan de deelname van medisch specialisten aan het spreekuur van huisartsen. Hiermee kunnen patiënten meteen worden geholpen, wat veel tijd scheelt voor patiënt en zorgverleners.’

Voortbouwen op bestaande initiatieven
Zijn belangrijkste aanbeveling is om voort te bouwen op bestaande initiatieven, zoals de Juiste Zorg op de Juiste Plek, RAAT’s (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten), het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) en regionale ‘zorgtafels: met kruisbestuiving tussen bestaande lokale en regionale maatregelen.

74 extra studenten VS en PS
Bruins vervolgt ‘Ik blijf daarnaast continu op zoek naar aanvullende maatregelen die kunnen bijdragen aan voldoende gekwalificeerd personeel. Zo stel ik ruim € 7 miljoen extra beschikbaar, zodat dit jaar nog 74 extra studenten kunnen starten met de opleiding tot verpleegkundig specialist of physician assistant: goede voorbeelden van beroepen die een belangrijke bijdrage aan taakherschikking kunnen leveren. Voor het komende studiejaar zijn er voor het eerst meer aanmeldingen voor de opleiding dan er middelen beschikbaar zijn. Hieraan kom ik graag tegemoet met de inzet van extra geld.’

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *