Eenzaamheid van ouderen neemt toe met de leeftijd

Eenzaamheid van ouderen neemt toe met de leeftijd

Datum: 16 juni 2018

Eenzaamheid wordt beschouwd als een probleem in de vergrijzende samenleving. En omdat het aantal senioren toeneemt, stijgt het totaal aantal eenzame ouderen nog steeds. Echter: de individuele kans op eenzaamheid onder mensen van 55 jaar en ouder neemt af. De ouderen van tegenwoordig hebben een groter en diverser netwerk. Ze zijn zelfredzamer en nemen meer de regie over hun eigen leven dan twintig jaar geleden.

Niettemin neemt met de leeftijd de kans op eenzaamheid toe, vooral door verlies van partner, een kleiner netwerk en afnemende gezondheid. Tussen 55 en 95 jaar loopt het aandeel matig eenzamen op van 18 naar 53 procent en het aandeel sterk eenzamen van 2 naar 9 procent. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking .

Positief effect verpleeghuis
Opvallende uitkomst uit dit rapport: het 85-plussers met ernstige gezondheidsproblemen zijn na verhuizing naar een verpleeghuis minder eenzaam dan toen zij nog zelfstandig woonden.

Veel eenzaamheid bij Wmo-gebruikers
Nog een belangrijk punt van aandacht: ruim de helft van alle mensen (boven de 18 jaar) die gebruik maken van de Wmo voelt zich eenzaam en bijna 20% voelt zich sterk eenzaam. Dat geldt vooral als ze alleen wonen en/of een verslechterde of wisselende fysieke en psychosociale gezondheidsproblemen hebben. Die eenzaamheid is minder als ze  contacten kunnen onderhouden met familie, vrienden, buren en/of clubleden, veerkrachtiger en zelfredzamer zijn en meer meedoen aan sociale activiteiten. Ook de aanwezigheid van een mantelzorger verlaagt de kans op eenzaamheid evenals maatwerkvoorziening vanuit de Wmo.

Meerdere oorzaken
Eenzaamheid heeft meerdere oorzaken, die elkaar kunnen versterken of juist afzwakken. Deze studie toont dat mensen bij wie de risicofactoren toenemen, zoals partnerverlies en minder ervaren regie, vatbaarder zijn voor eenzaamheid. Dat is uiteraard voor de hand liggend.

Oplossing?
De definitie van eenzaamheid is in het onderzoek: ‘Eenzaamheid is een ervaren verschil tussen wens en werkelijkheid ten aanzien van sociale relaties, die geleidelijk sterker en langduriger kan worden’. Een oplossing is dus niet altijd voor de hand liggend. Het is van belang om eerst na te gaan wat de wensen zijn van een persoon, voordat men een oplossing of aanpak bedenkt.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *