Je leefstijl als medicijn

Je leefstijl als medicijn

Datum: 5 juni 2018

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en onderzoeksinstituut TNO hebben het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) opgericht. Het doel van het instituut is om de maatschappelijke en economische impact van leefstijlgerelateerde ziekten zoals diabetes, in de komende tien jaar te halveren, door de patiënt de regie over de eigen gezondheid te laten nemen.

Het NILG heeft als doel de maatschappelijke en economische impact van leefstijl-geneesbare ziekten in de komende tien jaar te halveren door de zorg voor leefstijl-geneesbare ziekten te veranderen van care naar cure, en van spreekkamer naar huiskamer. Het uitgangspunt is dat dit gebeurt binnen een omgeving die de patiënt helpt regie over eigen gezondheid te nemen en te houden, 365 dagen per jaar. Hiervoor is een transformatie nodig in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven (de zorgeconomie), in het lokale, regionale en landelijke beleid voor gezondheid en welzijn, en bij de burger zelf.

Leefstijl als medicijn bij diabetes type 2
Het instituut ontwikkelt innovaties die medicatie, gedragsverandering en e-health combineert met leefstijl. Verder wil het NILG onder meer onderwijsaanbod ontwikkelen voor zorgverleners en burgers op het gebied van leefstijl en ziekte. De organisatie richt zich om te beginnen op de ontwikkeling, implementatie en onderwijs van leefstijl als medicijn bij type 2 diabetes in Nederland.

Samen gezond community
Het NILG werkt samen met instellingen en organisaties die leefstijlgeneeskunde in de praktijk brengen met leefstijlprogramma’s. Deze programma’s hebben twee zaken gemeen: een intensieve start waarna de deelnemers geleidelijk meer zelfstandig verder gaan, en leefstijladvies op grond van persoonlijke gezondheidsdata.
Het NILG bouwt de adviessystemen voor deze leefstijlprogramma’s, samen met de professionele datastromen vanuit de gezondheidszorg en het dagelijkse leven, dataopslag, interfacing (apps), diagnostiek, kennissystemen, enz.

‘Het uitgangspunt is dat de deelnemer centraal staat. Dit is logisch want hij/zij zal alle zeilen bij moeten zetten op een eigen, persoonlijke manier, in eigen omgeving en met eigen middelen. In dit alles wordt een nieuwe manier van volledige integratie van gezondheidszorg, onderzoek en valorisatie geïntroduceerd, de Samen gezond community,  gebaseerd op de waarde van persoonlijke gezondheidsdata’, zo staat op de website van het NILG.

Hanno Pijl, internist-endocrinoloog en hoogleraar diabetologie aan het LUMC, is bij het NILG betrokken.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *