Dementiezorg: Partner in Balans erkend als effectieve interventie

Dementiezorg: Partner in Balans erkend als effectieve interventie

Datum: 3 februari 2021

Een meerderheid van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste. Veel naasten voelen zich belast en één op de zes zelfs overbelast. De interventie ‘ Partner in Balans ’ doet hier wat aan en is onlangs erkend met ‘goede aanwijzingen voor effectiviteit’ door de erkenningscommissie ‘Langdurende ouderenzorg’ van Vilans.

Partner in Balans is ontwikkeld door het Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+). De interventie bereidt naasten voor op hun rol als mantelzorger in een vroeg stadium van het zorgproces. Zo kan de weerbaarheid worden vergroot en wordt overbelasting in een latere fase voorkomen. Partner in Balans combineert face-to-face coaching met zelfgekozen thematische online modules. Hierdoor hebben naasten toegang tot ondersteuning op een tijdstip en plaats die voor hen uitkomt. Dat maakt Partner in Balans een laagdrempelige methode.

Vergroot zelfeffectiviteit en kwaliteit van leven

Uit een effectevaluatie bij tachtig mantelzorgers is gebleken dat Partner in Balans de kwaliteit van leven bij naasten vergroot ten opzichte van een controlegroep die de interventie niet heeft gekregen. Dit geldt ook voor het gevoel van controle en de zelfeffectiviteit: het vertrouwen van een persoon in het eigen vermogen om invloed uit te oefenen op zijn omgeving. Deelnemers ervaarden de combinatie van zelfstandig (thuis) werken en persoonlijk contact als prettig. Daarnaast waren ze ook positief over de op maat gemaakte inhoud en de feedback van de coach.

Meer doen voor mantelzorgers?

· Bekijk dan de toolkit ‘Mantelzorg en (over)belasting’. (https://www.vilans.nl/producten/toolkit-mantelzorg-en-overbelasting) Deze toolkit geeft u informatie en een concreet stappenplan met verschillende instrumenten voor de ondersteuning van mantelzorgers.

· Bekijk de handreiking ‘Wensen, verwachtingen en grenzen in de driehoek’ (https://www.vilans.nl/producten/wensen-verwachtingen-en-grenzen-in-de-driehoek) die over de samenwerking tussen formele en informele zorg gaat. Met uitleg, tips, handige links en ervaringsverhalen.

Coaching op kleine, haalbare doelen

Partner in Balans combineert face-to-face coaching met op maat gemaakte online modules. Denk hierbij aan thema’s zoals: ‘de veranderende partner’, ‘Intimiteit en seksualiteit’, ‘onzekerheden en piekeren’, ‘blijven werken’ en ‘sociale relaties en steun’. De deelnemer overlegt met de coach welke modules van toepassing zijn op de persoonlijke situatie en gaat aan de slag met kleine, haalbare doelen. De coach kan een casemanager, psycholoog of andere professional zijn. De zorgprofessional moet daarbij wel opgeleid zijn tot Partner-in-Balans-coach. Wanneer de professional uit de eigen omgeving van de naaste dit niet is, krijgt hij het aanbod om een opleiding te volgen. Deze te volgen online coachtraining is laagdrempelig en vraagt weinig tijdsinvestering.

Van schuldgevoel = 8

Een van de deelnemers aan Partner in Balans was bijvoorbeeld mevrouw S. Zij voelde zich schuldig als ze zonder haar man ergens naartoe ging. Als gevolg hiervan ging ze minder vaak de deur uit en begon ze zich eenzaam te voelen. Voor de start van Partner in Balans gaf ze haar schuldgevoel een acht en deed ze geen dingen meer samen met haar man.

Naar schuldgevoel = 0

Onder andere door het volgen van de module ‘veranderende partner’ leerde zij dat haar echtgenoot niet meer naar bepaalde activiteiten wil omdat hij bang is dat hij het gesprek niet kan volgen en zal falen in gezelschap. Ze ontdekte dat ze bijvoorbeeld wel eerder op een dag naar een verjaardag kon met haar man omdat het dan rustiger qua visite was. Of samen naar een voetbalwedstrijd. Ook probeerde ze uit hoe het was om een paar keer paar maand iets te gaan doen met haar vriendinnen. Ze merkte dat dit eigenlijk prima kon. Na de modules was haar schuldgevoel afgenomen tot 0.

Over het erkenningstraject ouderenzorg

In de ouderenzorg zijn veel doeltreffende interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject van Vilans geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (ouderen- en gehandicaptenzorg) beoordelen de ingediende interventies onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Garretsen. Wij maken erkende interventies online toegankelijk op www.databankinterventies.nl. Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat eveneens bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport & Bewegen, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Movisie en het Trimbos-instituut.

Uw eigen interventie laten erkennen?

Heeft u een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de gehandicapten- of ouderenzorg? Is uw interventie ook interessant voor anderen? Wij begeleiden u op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie.

Lees hoe het werkt en hoe u zich hiervoor aanmeldt (https://www.databankinterventies.nl/Hoe-werkt-het.html)

Gerelateerde berichten

Author: Redactie

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *