Minister wil lagere vergoeding voor ongecontracteerde zorg

Minister wil lagere vergoeding voor ongecontracteerde zorg

Datum: 12 november 2018

Minister Hugo de Jonge (VWS) vindt ongecontracteerde zorg niet gewenst en deze zorg is volgens hem ook duurder. Dat kan leiden tot hogere premies en ondoelmatige zorg. Zorgaanbieders en verzekeraars moeten daarom van het kabinet meer contracten afsluiten. Zorg verlenen zonder prijsafspraken moet minder lonen voor beide partijen. Het kabinet wil dat zorgverleners een lagere vergoeding krijgen als ze zonder contract werken en komt binnenkort met een wetsvoorstel dat dit regelt als het aandeel niet-gecontracteerde zorg niet snel daalt. 

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de afspraken die het kabinet heeft gemaakt met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties over maatregelen om het contracteerproces te verbeteren tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. De brief gaat uitgebreid in op het belang van contractering. Die kan en moet beter, stelt De Jonge en daarover zijn concrete afspraken gemaakt in de Hoofdlijnenakkoorden.

Extra mensen helpen
De focus van de brief ligt op de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg. Vooral in deze sectoren worden steeds minder contracten afgesloten. In beide sectoren stijgt het aandeel niet-gecontracteerde zorg met 6 procent per jaar. Zorgaanbieders sluiten minder contracten af vanwege de administratieve rompslomp van zulke contracten en de eisen die zorgverzekeraars stellen.
Vooral de schaarste aan probleem is een reden om contractering te bevorderen. Daarnaast stelt de minister dat in de niet-gecontracteerde wijkverpleging de kosten per cliënt ongeveer twee keer zo hoog zijn; in totaal gaat om circa 100 miljoen euro extra zorgkosten waarvoor de kenmerken van de patiënten geen verklaring bieden. ‘Van dat geld kunnen we 16 duizend extra mensen helpen.’
De minister heeft met zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken gemaakt om contracten in de zorg te stimuleren. Zo kunnen zorgverzekeraars het zorgaanbieders bijvoorbeeld moeilijker maken om niet-gecontracteerde zorg te leveren.

Vrije artsenkeuze
In 2014 wilde toenmalig minister Schippers van Volksgezondheid de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg helemaal afschaffen. Dat voorstel sneuvelde in de Eerste Kamer, omdat het zou ingaan tegen de vrije artsenkeuze. Nu komt De Jonge met een afgezwakte vorm van hetzelfde idee.

Geen hinderpaal
Volgens de Zorgverzekeringswet mag de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg geen ‘hinderpaal’ vormen voor burgers om te kiezen voor de zorgverlener van hun voorkeur. De Hoge Raad heeft vastgesteld dat de vergoeding moet komen op minimaal 75 procent van het gemiddelde tarief voor een vergelijkbare behandeling. De zorgverlener kan het verschil voor lief nemen of de burger past het verschil uit eigen zak bij.
De Jonge kondigt al waarborgen aan. Zo zal ‘het kabinet borgen dat de hoogte van de vergoeding niet zo laag wordt vastgesteld dat deze een hinderpaal is voor verzekerden om gebruik te maken van niet-gecontracteerde zorg’. ‘De vergoeding is niet altijd 75 procent’, zegt De Jonge in een toelichting, ‘Het staat niet vast welk percentage minimaal vergoed moet worden. Dat zal verschillen per zorgsector.’ afmaken tegen de oorspronkelijke vergoeding.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *