Minister: “Minder ongecontracteerde zorg en minder keuzevrijheid in wijkverpleging”

Minister: “Minder ongecontracteerde zorg en minder keuzevrijheid in wijkverpleging”

Datum: 3 maart 2019

De komende twintig jaar verdubbelt de zorgvraag. Tegen die tijd hebben we niet genoeg mensen die in de zorg werken. Dus moeten we de zorg anders organiseren. Volgens minister Hugo De Jonge (VWS) is de marktwerking in de zorg te ver doorgeschoten. “Vooral in de thuiszorg zien we daardoor een verspilling van menskracht. Wijkverpleegkundigen die van de ene cliënt naar de andere cliënt moeten die in andere wijk woont, dat kan echt niet meer”, aldus De Jonge in het programma Buitenhof. Hij wil de versnippering in de wijk tegengaan, onder andere door nieuwe aanbieders minder gemakkelijk te laten toetreden, scherper toezicht te houden op nieuwkomers, minder ongecontracteerde zorg toe te staan en de productieprikkel uit de wijkverpleging te halen. Ook zet hij in op samenwerking in de regio.

Eerder deze week gaf De Jonge een interview aan het Algemeen Dagblad: ‘We moeten bij de zorg terug naar het gezonde verstand’. Hij neemt in dit vraaggesprek duidelijk afstand van de marktwerking, het geloof in de markt als probleemoplosser is op zijn terugtocht. En hij herhaalt het in de uitzending van Buitenhof: “De zorg is geen markt.” Hij ziet in de praktijk waar de doorgeschoten marktwerking toe heeft geleid. Dat in een wijk diverse thuiszorgaanbieders werken, dat wijkverpleegkundigen veel reistijd kwijt zijn, dat het voor huisartsen onduidelijk is wie ze moeten bellen als een patiënt thuiszorg nodig heeft, dat kan volgens de bewindsman echt niet meer.

Toetreding
Wat gaat De Jonge eraan doen? Hij vindt dat het nu gemakkelijker is om een thuiszorgorganisatie te beginnen dan een café. Het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer. Doel van dit wetsvoorstel is kort gezegd om sneller en meer informatie bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te krijgen over nieuwe zorgaanbieders. Ook wil De Jonge het toezicht verscherpen. Lees ook het artikel op ZorgenZ: Nieuwkomers in de zorg onbekend met kwaliteitseisen

“Minder markt, meer samenwerking”

Keuzevrijheid
“We betalen nu een hoge prijs voor keuzevrijheid in de wijkverpleging. Het leidt tot versnippering. Zorgverleners kennen elkaar onvoldoende”, aldus de de bewindsman in Buitenhof. Hij wil de ongecontracteerde zorg terugdringen. “Het is uitgemond in een vrij declaratierecht voor zorgverlener.” Ook zit er in de wijkverpleging een verkeerde financiële prikkel: het is een prikkel om productie te draaien en ‘geen prikkel om samen te werken, nee eerder om te concurreren.” De Jonge pleit voor een team van wijkverpleegkundigen per wijk. Naar verwachting stuurt De Jonge over een aantal weken een brief aan de Tweede Kamer over een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging.
Snijden in het basispakket of het verhogen van de eigen bijdragen vindt De Jonge geen goed idee. “Laten we de lasten eerlijk blijven verdelen en de solidariteit overeind houden.”

Regio
Ook de zorg en de samenwerking in de regio kwam in het vraaggesprek in Buitenhof aan de orde. “Maak in elke regio een foto: wat voor aanbod hebben we in onze regio, over alle domeinen heen? Hoe gaat de zorgvraag zich ontwikkelen? En kijk dan of het aanbod het juiste is.”

Tot slot: in de spreekkamer hoort het gesprek niet over geld te gaan. “Wel moeten artsen en patiënten meer het gesprek voeren over wat een passende en wenselijke behandeling is.”

 

(Foto: Shutterstock en VWS)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *