‘Kankerpatiënten sneller helpen, het kán’

‘Kankerpatiënten sneller helpen, het kán’

Datum: 8 februari 2021

Dit is een expertquote van Gerard Schouw van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Wereldkankerdag 4 februari: Kanker in Beeld | ANP

 

 

De overlevingskans voor patiënten met kanker stijgt elk jaar, dankzij nieuwe behandelingen zoals immunotherapie. Vijf jaar na de diagnose is nu nog 66% in leven. Dat is goed nieuws, maar er moet ook nog veel gebeuren, vooral klinisch onderzoek en vergoedingsbesluiten kunnen nog versnellen. Belangrijk, want kanker is nog steeds doodsoorzaak nummer één in Nederland.

Klinisch onderzoek

Het is lastig om in Nederland klinisch onderzoek te starten. Dat komt doordat we te maken hebben met lange en ingewikkelde procedures, nog vóórdat een klinische studie met een nieuw geneesmiddel van start kan. Versnelling van die procedures is nodig. Bij de COVID-vaccins zagen we dat dit mogelijk is, als iedereen het wil.

Een ander punt is dat het bij kanker steeds beter mogelijk is om maatwerk voor kleine patiëntgroepen te leveren. Dat levert hele mooie resultaten op, maar daar is de huidige regelgeving nog niet op ingericht. Deze vraagt om veel gegevens, van grote aantallen patiënten. Oplossingen hiervoor liggen bij internationale samenwerking, meer gebruik van moderne meetmethoden en beter gebruik maken van gegevens die tijdens de reguliere behandeling van patiënten verzameld worden.

Kosten van de behandeling

Een volgend knelpunt draait om vergoedingen. Het Zorginstituut en verzekeraars kijken bij nieuwe behandelingen vooral naar de kosten van de behandeling zelf, en te weinig naar het gezondheidseffect op langere termijn en maatschappelijke kosten en baten. Dit wringt bijvoorbeeld bij cel- en gentherapieën. Dat probleem wordt steeds nijpender, nu de innovatie voortschrijdt en we steeds meer producten ontwikkelen voor kankersoorten waar nu geen behandeling voor is. Ook dit jaar worden er bijvoorbeeld weer twee hypermoderne CAR T-celtherapieën voor kankerpatiënten beoordeeld door de EMA.

In de praktijk zien we dat nieuwe therapieën na een EMA-registratie in Nederland later bij de patiënt komen dan in andere Europese landen. In Duitsland duurt dit slechts 17 dagen, tegen 128 dagen in Nederland.

Nationaal Actieplan Kanker

In de Tweede Kamer is deze week een motie ingediend om te komen tot een Nationaal Actieplan Kanker. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) denkt graag actief mee over zo’n actieplan voor Nederland.

Gerard Schouw is directeur van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Gerelateerde berichten

Author: Redactie

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *