Verenso slaat alarm over zorg kwetsbare ouderen

Verenso slaat alarm over zorg kwetsbare ouderen

Datum: 27 oktober 2020

Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, slaat alarm over de zorg voor kwetsbare ouderen. Uit een peiling onder haar leden blijkt dat bijna de helft van de specialisten ouderengeneeskunde denkt de kwaliteit van hun behandelingen de komende tijd niet op het gewenste niveau te kunnen houden. Ruim een derde is de zorg al aan het afschalen.

 

“Sinds begin oktober zien we iedere week een verdubbeling van het aantal besmettingen in verpleeghuizen”, vertelt voorzitter Jacqueline de Groot. “Inmiddels staat de continuïteit van zorg voor de meest kwetsbaren zwaar onder druk.” Deze woorden worden bevestigd door een peiling die Verenso vorige week hield onder haar leden. Hieruit blijkt dat er grote zorgen zijn over zowel de kwaliteit als de kwantiteit van zorg en behandeling. Het oplopende aantal besmettingen geldt immers ook voor personeel. Steeds vaker ontstaan problemen in de bezetting door ziekte of quarantaine van zorgmedewerkers. Specialisten ouderengeneeskunde geven aan dat de werkdruk hoog is en dat het op een aantal plekken nu al lastig is om de basiszorg te blijven leveren.

 

Afschalen in verpleeghuis bijna onmogelijk

In het ziekenhuis kun je zorg afschalen, in het verpleeghuis is dit lastig. “In het verpleeghuis gaat het om bewoners. Daar kun je de zorg niet zomaar afschalen. Dat betekent dat bewoners niet gewassen worden of uit bed geholpen worden”, zegt De Groot. Verenso maakt zich misschien nog wel meer zorgen over de kwetsbare ouderen thuis. Uit de enquete blijkt dat huisbezoeken fors worden afgebouwd. Nog maar 44 procent kan die huisbezoeken op hetzelfde niveau houden.

 

Onvoldoende aandacht voor kwetsbare ouderen

Opvallend is dat de helft van de specialisten ouderengeneeskunde aangeeft dat er tijdens deze coronacrisis onvoldoende aandacht is voor de situatie van kwetsbare ouderen. De Groot is het daarmee eens: “We zien de aandacht vooral uitgaan naar de ziekenhuizen en de IC’s. Tegelijkertijd kampen de verpleeghuizen en de wijkzorg met een nijpende situatie, die onderbelicht blijft. De meeste kwetsbare ouderen komen immers helemaal niet meer in het ziekenhuis terecht, maar lopen met COVID-19 wel het grootste risico. De verpleeghuizen en de wijkzorg hebben hierdoor in feite een

IC-functie.”

 

Gebrek aan landelijke regie

Helaas is het einde nog niet in zicht. Integendeel, de verwachting is dat de situatie de komende tijd verder zal verergeren. “We missen de landelijke regie om na te denken over oplossingen, met name op het gebied van zorgmedewerkers. Ook missen we, net als in de eerste golf, de verbinding tussen de ziekenhuiszorg en de langdurige zorg. Daarbij moeten we niet vergeten dat er ook nu nog medewerkers zijn die aan het herstellen zijn van ziekte in de eerste golf. In dat opzicht is er sprake van een dubbele belasting”, vervolgt De Groot. “Soms begrijpen artsen in het ziekenhuis niet dat wij geen mensen kunnen overnemen, maar we staan inmiddels met onze rug tegen de muur.”

Gerelateerde berichten

Author: Redactie

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *