Campagne cliëntondersteuning gestart
jan21

Campagne cliëntondersteuning gestart

Op een website kunnen mensen gemakkelijk een cliëntondersteuner vinden.

Read More
De stille ramp in de ggz
jan21

De stille ramp in de ggz

Oplossing: stel een maximale wachttijd in en handhaaf deze.

Read More
Krachtige Basiszorg start in Haarlem Oost
jan20

Krachtige Basiszorg start in Haarlem Oost

Samenwerking tussen huisartsen en sociaal wijkteams moet leiden tot een integrale aanpak van gezondheidsproblematiek.

Read More
Huiskamergesprekken over laatste levensfase
jan20

Huiskamergesprekken over laatste levensfase

Op 25 juni a.s. vindt er een symposium plaats waar het eindrapport zal worden gepresenteerd.

Read More
Verenso publiceert handreiking Wet zorg en dwang
jan17

Verenso publiceert handreiking Wet zorg en dwang

De bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn is nog nauwelijks geregeld en dus kan diens expertise onvoldoende worden ingezet.

Read More
Blokhuis wil Welzijn op Recept in Zorgverzekeringswet
jan16

Blokhuis wil Welzijn op Recept in Zorgverzekeringswet

De interventie is veelbelovend maar er is nog ruimte voor verbetering. Zo kan het aantal verwijzingen per huisarts omhoog.

Read More
Commissie thuiswonende ouderen: Ga (ver)bouwen en ga digitaal
jan16

Commissie thuiswonende ouderen: Ga (ver)bouwen en ga digitaal

Bereid ouderen voor op de boodschap dat zij zelf gaan opdraaien voor de kosten van hun oude dag, aldus de commissie.

Read More
Eén regionaal nachtzorgteam Gelderse Vallei
jan15

Eén regionaal nachtzorgteam Gelderse Vallei

In de Gelderse Vallei komt 1 regionale nachtzorgteam, voor tijdelijke, incidentele (wijk)verpleegkundige zorg ’s nachts.

Read More
Twee handreikingen V&VN over indiceren
jan15

Twee handreikingen V&VN over indiceren

De handreikingen zijn ook bedoeld om elkaar scherp te houden op basis van de eigen professionaliteit.

Read More
Regionalisering: wie is in de lead?
jan14

Regionalisering: wie is in de lead?

Er zijn veel partijen die de lead willen nemen in regionalisering van de zorg.

Read More