Vergoeding voor stageplaatsen in huisartsenpraktijk
jul15

Vergoeding voor stageplaatsen in huisartsenpraktijk

Stageplaatsen in de huisartsenpraktijk vormen de pijler voor aanwas van nieuw ondersteunend personeel, zoals doktersassistenten en praktijkondersteuners. Zeker nu het tekort aan personeel een steeds groter probleem vormt in de zorg, ook bij huisartsen, zijn voldoende stageplekken essentieel voor de aanwas van nieuwe medewerkers. Daarom een dringende oproep aan alle huisartsen hieraan mee te werken. Zowel voor de praktijkbegeleiding...

Read More
1-meting van de (Ont)regelmonitor
jul12

1-meting van de (Ont)regelmonitor

Eind 2018, begin 2019 namen zorgverleners massaal deel aan de 0-meting van de (Ont)Regelmonitor in opdracht van VvAA. Daarin kon iedereen zich uitspreken over de regeldruk. Inmiddels zijn er tal van maatregelen genomen om de bureaucratie terug te dringen. Maar…. hebben deze geholpen? Is er inderdaad sprake van minder regeldruk? De 1-meting van de (Ont)regelmonitor moet daar antwoord op geven. En uw mening telt!  Ervaart u veel...

Read More
Bruins: ‘Groot draagvlak voor brede overgangsregeling regieverpleegkundige’
jul12

Bruins: ‘Groot draagvlak voor brede overgangsregeling regieverpleegkundige’

Onder verpleegkundigen is veel beroering en boosheid over de nieuwe functie regieverpleegkundige die in het kader van de wet BIG II is toegevoegd aan de verpleegkundige beroepen. Het jaartal 2012 is cruciaal. Dat bepaalt of zij aanvullende scholing moeten volgen om toegang te krijgen tot het register van regieverpleegkundigen. Zo veel ervaring en dan toch weer terug naar school, reageerden ze. Het jaagt verpleegkundigen hun vak uit,...

Read More
De Jonge wil doorgeslagen marktwerking tegengaan
jul12

De Jonge wil doorgeslagen marktwerking tegengaan

Bij de wijkverpleging, langdurige zorg en ondersteuning in het sociaal domein dreigen de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in het gedrang te komen. Dit onder meer door het personeelsprobleem en de toenemende zorgvraag. Daarom moet de organisatie van de zorg veranderen. Doorgeslagen marktwerking staat de noodzakelijke verandering in de weg. Dit schrijft minister De Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer. Hij noemt het...

Read More
Geld voor de zorg moet ten goede komen aan de zorg
jul11

Geld voor de zorg moet ten goede komen aan de zorg

Geld dat bedoeld is voor de zorg, moet ten goede komt aan de zorg. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. Iedereen kent wel berichtgeving over misbruik van zorggelden. De bewindspersonen van VWS treffen verschillende maatregelen om de doelmatige besteding van zorggeld te bevorderen. Alle zorgaanbieders moet transparant zijn over hun financiële constructies. Er komt er een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders en wordt...

Read More
Tot 30 september internetconsultatie vermelden BIG-nummer
jul11

Tot 30 september internetconsultatie vermelden BIG-nummer

BIG-geregistreerde zorgverleners moeten hun BIG-nummer kunnen overleggen wanneer iemand daarom vraagt. Ook dienen ze het nummer te vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website, onder e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden en in wachtruimten als hun naam daar wordt weergegeven. Dat is het nieuwe ontwerpbesluit van minister Bruins (Medische Zorg) over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer door zorgverleners, dat in...

Read More
Masterclass zorgeloze zorgnetwerken
jul11

Masterclass zorgeloze zorgnetwerken

De zorg van de toekomst is Netwerkzorg. Netwerkzorg staat of valt met goede samenwerking. Niet alleen binnen je eigen organisatie, maar juist met andere organisaties in de regio. Het realiseren van zorgnetwerken is niet makkelijk door de versnipperde financiering, data en organisaties. Het is belangrijk de valkuilen en succesfactoren te overzien. Wat je nodig hebt is een masterclass zorgnetwerken. En die is er nu! Essenburg Training...

Read More
Wegwijzer bekostiging digitale zorg
jul10

Wegwijzer bekostiging digitale zorg

Wat is de ruimte in de regels over de inzet en inkoop van digitale zorg en ondersteuning? Welke mogelijkheden zijn er voor zorgverzekeraars om samen te werken? Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschreven in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020, zodat daar duidelijkheid over bestaat. De NZa brengt de wegwijzer bewust begin deze maand uit. Net nadat vrijwel alle nieuwe declaratieregels voor de zorg zijn vastgesteld,...

Read More
Subsidie voor keuzehulpen in eerste lijn
jul10

Subsidie voor keuzehulpen in eerste lijn

PATIENT+ en een consortium van zorgorganisaties hebben onlangs subsidie gekregen van Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS. De subsidie zorgt ervoor dat samen beslissen met keuzehulpen nu ook beschikbaar wordt voor de eerste lijn, waardoor ook in de huisartspraktijken de zorg beter kan aansluiten bij de wensen van de patiënt. Het ziekenhuis Bernhoven, het Reinier de Graaf en de Rivas Zorggroep nemen samen met drie...

Read More
Tarief voor huisartsen die patiënten online inzage geven
jul09

Tarief voor huisartsen die patiënten online inzage geven

Per 2020 kunnen huisartsen die deelnemen aan het programma OPEN om patiënten online inzage te geven, daarvoor eenmalig een tarief declareren. De NZa heeft dit tarief vastgesteld op €2,83 per ingeschreven patiënt en dit wordt verstrekt als opslag op het inschrijftarief. Huisartsenpraktijken moeten aan vier voorwaarden voldoen om dit tarief te kunnen declareren. Die voorwaarden zijn: Deelname aan een regionale OPEN-coalitie; Deelname...

Read More