Lagere vergoeding ongecontracteerde zorg terecht?
mei14

Lagere vergoeding ongecontracteerde zorg terecht?

Mogen zorgverzekeraars wel of niet een lagere vergoeding betalen voor ongecontracteerde zorg? Het laatste woord is daar nog lang niet over gezegd. De rechtbank in Gelderland heeft deze winter uitgesproken dat het niet juist is dat verzekeraars een generiek kortingspercentage hanteren voor ongecontracteerde partijen. Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben. De vier grote zorgverzekeraars zijn daarom in beroep gegaan tegen deze...

Read More
Digitaal transmuraal formularium stimuleert eenduidigheid bij uitgifte van medicatie
mei13

Digitaal transmuraal formularium stimuleert eenduidigheid bij uitgifte van medicatie

“Het transmuraal MIJN.streek formularium leidt tot betere kwaliteit, meer veiligheid en kostenbeheersing bij het voorschrijven van geneesmiddelen.” Aan het woord is Jessica Vliegen, projectleider MIJN.streek formularium. De afgelopen twee jaar zijn binnen de programma’s MijnZorg en Anders Beter door de partners mooie resultaten geboekt. Een gesprek met Jessica Vliegen over het omvangrijke Farmacie-project MIJN.streek formularium. Het...

Read More
Nederland behoort tot landen met hoogste zorguitgaven
mei13

Nederland behoort tot landen met hoogste zorguitgaven

Hoe doet Nederland het ten opzichte van andere landen in de Europese Unie op het economisch, maatschappelijk en gezondheidsgebied? Hebben Nederlanders een hogere of lagere levensverwachting, hoe verhouden de zorgkosten zich, zijn er meer of minder auto’s, hoe staat het met de werkeloosheid? Of met het klimaat en afvalproductie? We denken het vaak te weten, maar kunnen dat niet onderbouwen. Het CBS heeft het onderzocht en de uitkomsten...

Read More
Kwaliteit van leven: meer samenhang in zorg en ondersteuning nodig
mei10

Kwaliteit van leven: meer samenhang in zorg en ondersteuning nodig

Eén op de drie mensen met een chronische aandoening of beperking en ook ouderen en mantelzorgers hebben last van belemmeringen op vier of meer levensgebieden. Zij kunnen niet gaan en staan waar zij willen, hebben moeite met sociale contacten, het huis op orde houden, persoonlijke verzorging, inkomen of tijdsbesteding. Zij geven hun kwaliteit van leven een krappe voldoende, maar dat cijfer is hoger dan een aantal jaren geleden. Dat...

Read More
Integrale financiering: Begin bij de zorg en niet bij het geld
mei10

Integrale financiering: Begin bij de zorg en niet bij het geld

Versnipperde financiering leidt er vaak toe dat initiatieven voor integrale zorg en ondersteuning vastlopen. Het zit het streven naar de juiste zorg op de juiste plek in de weg. Zorg- en hulpverleners worden niet beloond voor integraal werken. Vilans-onderzoekers Sandra Dahmen en Ludo Glimmerveen keken naar de achterliggende oorzaken en gingen op zoek naar oplossingen. Hun bevindingen staan in het rapport ‘Domeinoverstijgende...

Read More
De Jonge zegt geld toe na brandbrief gemeenten over jeugdhulp en ggz
mei09

De Jonge zegt geld toe na brandbrief gemeenten over jeugdhulp en ggz

Gemeenten hebben tekorten doordat ze veel geld moeten uitgeven aan de jeugdzorg en aan zorg voor mensen met psychische problemen. Het Rijk wil de gemeenten hiervoor vooralsnog niet financieel compenseren. Als er geen oplossing komt, overwegen de gemeenten de gedecentraliseerde taken terug te geven aan het Rijk. Dat schrijven de gemeenten in een open brief aan alle inwoners die is verschenen in het Algemeen Dagblad en vrijwel alle...

Read More
Inzicht in zorg en ondersteuning per regio
mei09

Inzicht in zorg en ondersteuning per regio

Het RIVM heeft onlangs een interactieve website gelanceerd. Deze bevat het bestaande zorgaanbod in een regio en biedt inzicht in de huidige en toekomstige zorgbehoefte. Per gemeente geeft het een breed overzicht in de sociale situatie en gezondheid van de bevolking. Ook wordt de link gelegd met het benodigde aanbod aan zorg- en ondersteuning, op het gebied van curatieve zorg, langdurige zorg en ondersteuning. Partijen kunnen de...

Read More
Goede resultaten proef versnelde werkwijze CIZ
mei08

Goede resultaten proef versnelde werkwijze CIZ

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan zijn werkwijze versnellen en toch goede besluiten blijven nemen bij het toekennen van langdurige zorg. Dat blijkt uit een proef met versneld besluiten. Het CIZ krijgt van cliënten, mantelzorgers en zorgaanmelder een 8,9 voor de nieuwe werkwijze. Ze waarderen het dat ze minder lang in onzekerheid zaten, doordat ze binnen zeven werkdagen bericht kregen over hun aanvraag. Dat blijkt uit de...

Read More
Actiz: Flinke verbetering organisatie van Eerstelijnsverblijf
mei08

Actiz: Flinke verbetering organisatie van Eerstelijnsverblijf

De organisatie van Eerstelijnsverblijf (ELV) is verder verbeterd dankzij de vaststelling van een aantal verplichtende criteria. Deze criteria zijn noodzakelijk om een uniforme en transparante betaaltitel te realiseren, waarmee de financiering en het voortbestaan van ELV wordt geborgd met een eigen budget. ZN, NZa en ActiZ hebben deze criteria ontwikkeld. Ze beschrijven vier functionaliteiten die aanwezig moeten zijn binnen de...

Read More
Eisen spoedzorg ouderen zijn te hoog
mei07

Eisen spoedzorg ouderen zijn te hoog

Artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars liggen in de clinch over de normen waaraan de zorg voor ouderen op de spoedeisende hulp (SEH) moet voldoen. Medisch specialisten vinden dat de kwaliteit van de zorg omhoog moet; ziekenhuizen vrezen dat de kosten daardoor te hoog worden en dat een gebrek aan personeel zal ontstaan. Dat schrijft de Volkskrant. Vorige maand leverden alle elf partijen die in Nederland bij de acute...

Read More
  • Abonneer hier