Sterke groei uitgaven aan huisartsenzorg

Sterke groei uitgaven aan huisartsenzorg

Datum: 21 juni 2019

In 2018 zijn de uitgaven aan huisartsenzorg, inclusief multidisciplinaire zorg, gestegen met 5,2 procent. Dat is het gevolg van het beleid om zorg zo dicht mogelijk bij huis te organiseren, met inzet op substitutie. Daardoor neemt de vraag naar huisartsenzorg toe. Vanwege dat beleid krijgen aanbieders van huisartsenzorg relatief veel ruimte om te groeien en dat is nu inderdaad terug te zien in de uitgaven van de zorgkosten voor de eerste lijn. 

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Daarbij is gekeken naar de groei van de zorguitgaven in brede zin. Met ‘in brede zin’ wordt bedoeld: geneeskundige zorg, langdurige zorg, jeugdzorg, kinderopvang en welzijnszorg. De groei daarvan in 2018 is 3,1 procent, en dat is de sterkste toename sinds 2010.
In 2018 is in totaal 100,0 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn (in brede zin). En dat is 3 miljard euro meer dan in 2017. Als je kijkt naar de cijfers zonder welzijn en kinderopvang, bedragen de uitgaven aan de gezondheidszorg 76,9 miljard.

Economie meer gestegen dan zorguitgaven
Desondanks groeiden de zorguitgaven minder snel dan de economie. Daardoor daalde het aandeel van de zorguitgaven in het bbp van 13,2 procent in 2017 naar 12,9 procent in 2018.  Zonder welzijn en kinderopvang gaat het zelfs om 9,9 procent van het bbp. En dat is opvallend. Het is voor het eerst sinds 2009 dat dit aandeel onder de 10 procent blijft.

Sterkste stijging bij verpleging en verzorging
Zoals gezegd is er met 5,2 procent een sterke stijging aan uitgaven aan de huisartsenzorg, inclusief multidisciplinaire zorg. De grootste toename zit bij de verpleging en verzorging. Daar stegen de uitgaven met 5,7 procent, met name vanwege de extra middelen voor betere zorg in de verpleeghuizen. In 2018 waren de uitgaven in de verpleging en verzorging 19,0 miljard.
De medisch-specialistische zorg bleef met een toename van 2,9 procent daar ver achter. In totaal gaat het bij ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra om 27,7 miljard euro, goed voor 28 procent van de totale zorguitgaven.

Meer mensen werkzaam in zorg en welzijn
Loonkosten vormen een substantieel onderdeel van de zorgkosten. In 2018 was er een grote toename van het aantal mensen die werkzaam zijn in zorg en welzijn. Eind 2018 lag dat aantal namelijk 38.000 hoger dan een jaar eerder. Dat is een stijging van 3 procent.

Zorgkosten bijna 6.000 euro per persoon
Omgerekend per hoofd van de bevolking is er in 2018 per persoon gemiddeld  5.805 euro uitgegeven aan zorg. En dat is 140 euro meer dan in 2017. Een fors bedrag dus. Ruim 80 procent van de uitgaven aan zorg worden gefinancierd door verplichte verzekeringen (Wlz, Zvw, Wmo, jeugdwet). Huishoudens betaalden zelf ruim 10 procent aan zorgaanbieders: bijna de helft via het eigen risico en eigen bijdragen en de andere helft direct aan zorgaanbieders.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *