Zorgverleners bestrijden bureaucratie in schrapsessies

Zorgverleners bestrijden bureaucratie in schrapsessies

Datum: 29 januari 2018

Zorgprofessionals uit zeven verschillende beroepsgroepen gaan vanaf volgende week de bureaucratie te lijf. Met steun van het ministerie van VWS gaan zij met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders vaststellen welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dat te realiseren. Minister Hugo de Jonge geeft op 30 januari het startsein. In maart moeten de eerste concrete resultaten met en door VWS worden besproken.

In drie weken tijd, verspreid over een kleine twee maanden, steken medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers, psychiaters en wijkverpleegkundigen in drie bijeenkomsten de koppen bij elkaar in ruim twintig ‘schrap- en verbetersessies’ om concrete schrapsuggesties te formuleren met de bijbehorende verbeterplannen. Het gaat om realiseerbare plannen die direct verschil maken voor de patiënt en de zorgverlener.

Zorgverleners besteden gemiddeld 40% van tijd aan administratie
Deze zogenaamde ‘schrap- en verbetersessies’ komen voort uit het initiatief (Ont)Regel de Zorg van huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om (HRMO) en VvAA. Hieruit blijkt dat zorgverleners gemiddeld 40% van hun tijd kwijt zijn aan administratie. De administratieve taken gaan ten koste van de tijd voor de patiënt. Bovendien blijkt dat zorgverleners vaak niet weten waarom ze bepaalde zaken registreren. Het gevoel tijd te verspillen aan onzinnige rompslomp vinden zorgverleners extra frustrerend.

Resultaten schrapconferentie
Tijdens de eerste schrapconferentie in november van (ONt)Regel de Zorg zijn vijf schrapvoornemens geformuleerd:

  • Alle ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren staan ter discussie en worden getoetst op doelmatigheid;
  • de terugkerende machtigingen voor hulpmiddelen voor chronische aandoeningen moeten worden afgeschaft;
  • de richtlijnen, veldnormen en kwaliteitsindicatoren moeten worden vereenvoudigd;
  • artsen gaan voortaan niet meer jaarlijks maar meerjaarlijks verantwoording afleggen;
  • ze ontregelen hun richtlijnen, veldnormen en protocollen en daarmee willen ze voorkomen dat ze automatisch verworden tot controlesystemen.

In maart 2015 luidde het actiecomité Het Roer Moet Om de noodklok over de toenemende lastenverzwaring. De huisartsen zijn de administratie te lijf gegaan. “Deze schrapactie door de beroepsgroep leverde resultaat op, maar versnelling en verbreding waren nodig en zijn inmiddels in gang gezet”, aldus huisarts Peter de Groof, een van de iniatiefnemers van HRMO.

Alleen gezamenlijk oplossen
“Er is sprake van een bijzonder momentum nu alle betrokken partijen zich inzetten om de bureaucratie in de zorg terug te dringen”, aldus Gerlach Cerfontaine, voorzitter van het bestuur van VvAA. “Dat moet ook; het probleem van de administratielast kunnen we alleen gezamenlijk oplossen. Met zorgprofessionals, hun beroepsorganisaties, het zorgveld en de politiek.”

Dit zijn de schrapweken: 29 – 31 januari, 19 – 21 februari en 12 – 14 maart. Alle schrap- en verbetersessies vinden plaats bij VvAA in gebouw ’t Hart; Orteliuslaan 750 in Utrecht. Meer informatie: vvaa.nl/ontregeldezorg.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *